6 ledna 1918 (100 let) – Čeští poslanci rakousko-uherského předlitavského parlamentu Říšské rady a zemských sněmů historických českých zemí vydali prohlášení označené jako Tříkrálová deklarace a připojující se k tehdy již tři roky probíhajícímu boji za samostatnost Čechů a Slováků:

 

     Autoritativní postabsolutistický rakousko-uherský režim již před vypuknutím války zakázal a znemožnil činnost parlamentních orgánů říše, čímž zřetelně potvrdil svůj nedemokratický charakter, přesto čeští poslanci proti vystupňovanému politickému útlaku nevystoupili ani při sérii zatýkání českých vlasteneckých politiků v r. 1915, ani při následné sérii politických soudních procesů, a nechali se k demonstraci svého protirakouského odporu pohnout až Manifestem českých spisovatelů z května 1917 a vývojem v Rusku po revolucích r. 1917, přičemž bylo zřejmé, že byli ovlivněni také zprávami o početním nárůstu a o úspěších československých legií (o nichž referovaly dokonce tehdejší české noviny) a způsobem, jakým nová ruská vláda zdůrazňovala právo národů na sebeurčení – aniž by se tehdy někdo seriozně zabýval problematičností nároku na všeobecné uplatňování tohoto práva.       

 

Tříkrálová deklarace: text  

 

 

https://img0.odklep.cz/obrazek/orig/item/10986998/

 

 

https://img0.odklep.cz/obrazek/orig/item/10986998/