Říjen 2 017 – Začíná stý rok české – a československé! – demokracie.

 

     14. října 1918 – V Českých zemích se uskutečnila generální stávka: jejím bezprostředním důvodem byl vývoz potravin do jiných částí Rakousko-Uherska, ve skutečnosti však šlo o první hromadný projev zásadního odporu české veřejnosti vůči postabsolutistické a protičeské vládě habsburské monarchie.

     14. října 1918 – Vedení československého zahraničního protihabsburského odboje (Národní rada československá) oznámilo prostřednictvím jednoho ze svých čelných členů Edvarda Beneše vládám velmocí demokratického válčícího bloku Dohody, že zřídilo (26. 9.) prozatímní československou vládu v čele s Tomášem Garriguem Masarykem.

 

 

Generální stávka na Kladně 14. října 1918

 

 

 

 

http://www.vhu.cz/exhibit/generalni-stavka-14-rijna-1918/

http://www.horolezeckaabeceda.cz/download/CSRmapavelka.jpg