Literatura:

 

Bible (2. tisíciletí př. Kr. – 2. století po Kr.):

Starý zákon (2. – 1. tisíciletí př. Kr.), Nový zákon (1. – 2. století)

Bible: nejvýznamnější české překlady

Charles Dickens (1812 – 1870): Oliver Twist

Epos o Gilgamešovi (asi 2500 – 7. století př. Kr.)

Homér (kolem r. 700 př. Kr.): Ílias, Ílias – podtitulky zpěvů

Jerome Klapka Jerome (1859 – 1927): Tři muži ve člunu a Tři muži na toulkách

Jack London (1876 – 1916):

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)

James Thurber (1894 – 1961): Pánovi je zima