30. července 1419 (600 let) – V Praze radikální husité vedení knězem Janem Želivským a za účasti zemana Jana Žižky z Trocnova uskutečnili defenestraci protihusitských konšelů z oken Novoměstské radnice, čímž začala Husitská revoluce (1419 – 1436), jeden z prvních a nejrozsáhlejších společenských převratů v Evropě na přelomu středověku a novověku:

 

Filmová rekonstrukce

 

 

Výsledek obrázku pro defenestrace 1419   Jan Želivský

 

 

     Defenestraci předcházely čtyři roky neklidného vývoje v Čechách poté, co r. 1415 kostnický koncil a římský král Zikmund dali upálit – jako nebezpečného kacíře – českého kněze a univerzitního mistra Jana Husa, jehož reformní ideje v duchu aktualizovaných ideálů skromné a eticky důsledné prvotní církve získaly stoupence ve většině českého národa, šlechta katolická i husitská začaly sekularizovat klášterní majetky a ve městech husitský lid obsazoval mnohé kostely, na začátku r. 1419 však stárnoucí král Václav IV. z obav před křížovou výpravou podpořil v královských městech, katolickou stranu, která začala husity z kostelů vyhánět, na venkově husité pořádali masové mše pod širým nebem (poutě na hory), ale v Praze, zejména v rozlehlém řemeslnickém Novém Městě, docházelo k pouličním nepokojům, jejichž někteří účastníci byli uvězněni v radnici, v neděli 30. července 1419 husitský dav vedený kazatelem Janem Želivským – akce byla dopředu připravena – se se zbraněmi vydal z kostela Panny Marie Sněžné do kostela svatého Štěpána, který byl husitům nedávno odňat, husité nyní kostel dobyli a slavili v něm eucharistii s husitským přijímáním podobojí, pak se (Žitnou ulicí) vydali na Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí) k radnici, kde žádali propuštění uvězněných husitských aktivistů, jenže konšelé odmítli a shromážděným husitům se z patra posmívali (a prý jeden z konšelů hodil do davu kámen), husité pak na radnici zaútočili a s velitelským přispěním Jana Žižky z Trocnova, zkušeného zemana s bohatou bojovnickou minulostí, do radnice vtrhli a konšely vyházeli z oken a na zemi je ubili (celkem tedy asi 12 mrtvých), událost se stala ikonickým okamžikem (nejen) českých dějin (byla ovšem inspirována biblickým příběhem o hříšné Jezábel, panovačné manželce izraelského krále Achaba, kterou její vzbouření dvořané vyhodili z okna paláce a zabili), když se král Václav o defenestraci dozvěděl, ranila ho mrtvice a brzy nato zemřel, v Praze se rozpoutal tvrdý zápas o vládu nad městem, bojovali proti sobě nejen husité a katolíci, ale také husité radikální versus umírnění, Jan Želivský se stal na 3 roky vůdcem Prahy, která se posunula k husitskému názorovému středu a vytvořila kolem sebe pražský městský svaz – jeden z celkem 3 až 4 takových husitských svazů, z nichž každý disponoval silným vojskem, jehož jádrem byla typická vozová hradba, Žižka Prahu na podzim 1419 opustil a postupně přesídlil do vznikajícího nového husitského města Tábora, husitství se poprávu stalo symbolem českého úsilí o plebejsky zabarvenou demokracii opoziční vůči působení evropských velmocí, husitská tradice byla oživena a cíleně šířena v českém 19. a 20. století, až po r. 1989 v českém veřejném prostoru převládly – s přičiněním mnohých médií i osobností – snahy do veřejnosti uměle implementovat ultrakonzervativní interpretaci českých dějin, z jejíhož pohledu bylo husitství pochopitelně převážně negativním jevem, projevem těchto snah se stalo i odstranění pomníku Jana Želivského z Karlova náměstí, existuje však naděje, že připomínka 600. výročí defenestrace oživí zájem o vypuknutí Husitské revoluce jako o důležitý okamžik v zápase české společnosti za emancipaci neurozeného obyvatelstva i národního společenství (na den přesně ve chvíli 600. výročí defenestrace vedení Prahy 2 uspořádalo vydařenou akci, jejímž vrcholem se stala poněkud naivistická, ale v celkovém vyznění půvabná rekonstrukce celé defenestrace; o události referovala i Česká televize a dala si dobrý pozor, aby v tomto zpravodajství slovo revoluce vůbec nezaznělo).     

 

 

Výsledek obrázku pro defenestrace 1419Výsledek obrázku pro Štěpánek Vávra "Jan Žižka " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/556649/prvni-prazska-defenestrace-odstartovala-husitske-valky-na-musce-byly-nejdriv-vysocany-a-prosek.html

https://www.cbdb.cz/autor-51972-jan-zelivsky

http://www.nrpraha.cz/program/983/prvni-prazska-defenestrace-na-novomestske-radnici/

https://www.extra.cz/reziser-kajinka-planuje-pristi-rok-prorazit-s-novym-snimkem-roztoceny-film-jan-zizka-ma-byt-nejdrazsim-ceskym-filmem-v-historii/galerie/1