Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

Dějiny světa – periodizace,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled,

České dějiny – periodizace,

České dějiny – viděno urnou

 

Dějiny stručně

 

Dějiny – hlavní kapitoly

 

Dějiny a popkultúra

 

Přehled učiva

 

 

Pravidla

 

Zásady pro tvorbu samostatných (zejména regionálních) prací

 

 

I. Úvod do dějepisu

II. Přírodní pozadí lidské existence

III. Pravěk

IV. Starověk Starověký Blízký východ, Starověké Řecko, Starověký Řím, Vzdálené země

V. Středověk: Stěhování národů a raný středověk, Vrcholný středověk, Pozdní středověk: 14. století, Pozdní středověk: 15. století:  Mimoevropský svět

VI. Novověk: Raný novověk (15. – 18. století), , Třicetiletá válka a vrchol absolutismu, Osvícenství a jeho velké revoluce (18. – 19. století), REVOLUČNÍ TABULKA

plus Pokyny k Revoluční tabulce

Počátek průmyslové doby (dlouhé 19.století),

VII. Světověk: První světová válka (1914 – 1918), Dvacátá a třicátá léta (1918 – 1939), Druhá světová válka (1939 – 1945), Poválečný svět (1944/1945 – 1949), Studená válka (1946/1949 – 1989/1991), Dnešní svět      

 

Mapy, Dokumenty, Testy, LOL

 

 

https://kreslenyvtip.cz/clay-bennett/3633