Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled

Historiana

Dějiny – hlavní kapitoly

 

Dějiny a popkultúra

 

Přehled učiva

 

Pravidla

 

Zásady pro tvorbu samostatných (zejména regionálních) prací

 

 

I. Úvod do dějepisu

II. Přírodní pozadí lidské existence

III. Pravěk

IV. Starověk Starověký Blízký východ, Starověké Řecko, Starověký Řím, Vzdálené země

V. Středověk: Stěhování národů a raný středověk, Počátky českého státu, Vrcholný středověk, Poslední Přemyslovci, Pozdní středověk: 14. století, Pozdní středověk: 15. století,  Mimoevropský svět

V. Novověk: Raný novověk (15. – 18. století), Třicetiletá válka a vrchol absolutismu, Osvícenství a jeho velké revoluce (18. – 19. století), Počátek průmyslové doby (dlouhé 19.století),

VI. Světověk: První světová válka (1914 – 1918), Dvacátá a třicátá léta (1918 – 1939), Druhá světová válka (1939 – 1945), Poválečný svět (1944/1945 – 1949), Studená válka (1946/1949 – 1989/1991), Dnešní svět      

 

Mapy, Dokumenty, Testy, LOL