Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

Dějiny světa – periodizace,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled,

České dějiny – periodizace,

 

TŘICET VĚT

 

TEST: ČSR

 

URNA

 

Historický seminář

 

Dějiny a popkultúra

 

Dějiny stručně: 1. Člověk, svět a dějiny; 2. Přírodní pozadí lidské existence; 3. Hlavní obrysy pravěkého vývoje;

 

4. Starověk:

4.1 Nejdůležitější okamžiky v historii starověkého Orientu; 4.2 Zrod a rozvoj antického světa;

 

5. Středověk:; 5.7 Evropský pozdní středověk a státnická koncepce Lucemburků; 5.8 Husitství a vznik české stavovské monarchie;

 

6. Novověk: 6.8 Vznik průmyslové společnosti; 6.9 Revoluční vlny 19. století; 6.10 České národní obrození a jeho místo v evropském vývoji;

 

7. Nejnovější dějiny: 7.1 První světová válka a její vliv na mapu Evropy a světa; 7.2 Meziválečná doba a nástup totalitarismu; 7.4 Druhá světová válka a její vliv na 2. polovinu 20. století;

 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/484418503653208369/?lp=true