Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled

 

Maturitní témata 2018

 

Dějiny a popkultúra

 

 

I. Úvod do dějepisu

II. Přírodní pozadí lidské existence

III. Pravěk

IV. Starověk A. Starověký Blízký východ, B. Starověké Řecko, C. Starověký Řím, D. Vzdálené země

V. Středověk: A. Stěhování národů a raný středověk, B. Vrcholný středověk, C Pozdní středověk: 14. století, D. Poizdní středověk: 15. století, E. Mimoevropský svět

V. Novověk: Raný novověk (15. – 18. století), Osvícenství a jeho velké revoluce (18. – 19. století), Počátek průmyslové doby (dlouhé 19.století), První světová válka (1914 – 1918), Dvacátá a třicátá léta (1918 – 1939), Druhá světová válka (1939 – 1945), Poválečný svět (1944/1945 – 1949), Studená válka (1946/1949 – 1989/1991), Dnešní svět      

 

Starověký Řím: pracovní verze htm

Pracovní verze:

Pozdní středověk: doba lucemburská (14. století):htm

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA