Dějiny

 

Dějiny světa – úvodní přehled,

České dějiny – souhrnná charakteristika,

České dějiny – úvodní přehled

Historiana

Dějiny – hlavní kapitoly

 

Dějiny a popkultúra

 

Přehled učiva

 

Tajmlajn / Fárplán / Rasparjadok

 

Pravidla

 

Zásady pro tvorbu samostatných (zejména regionálních) prací

 

 

REVOLUČNÍ TABULKA: podklady zde a zde a Vyprávěj…!

 

I. Úvod do dějepisu

II. Přírodní pozadí lidské existence

III. Pravěk

IV. Starověk Starověký Blízký východ, Starověké Řecko, Starověký Řím, Vzdálené země

V. Středověk: Stěhování národů a raný středověk český, Vrcholný středověk, Pozdní středověk: 14. století, Pozdní středověk: 15. století,  ISLÁM, Mimoevropský svět

V. Novověk: Raný novověk (15. – 18. století), Třicetiletá válka a vrchol absolutismu, Osvícenství a jeho velké revoluce (18. – 19. století), Počátek průmyslové doby (dlouhé 19.století),

VI. Světověk: První světová válka (1914 – 1918), Dvacátá a třicátá léta (1918 – 1939), Druhá světová válka (1939 – 1945), Poválečný svět (1944/1945 – 1949), Studená válka (1946/1949 – 1989/1991), Dnešní svět      

 

Mapy, Dokumenty, Testy, LOL

 

 

https://kreslenyvtip.cz/miroslav-kemel/jagr-to-mi-neco-rika-neni-to-nejaka-stara-olympijska-disciplina-predchudce-hokeje/3132