Revoluční tabulka

 

     S přelomem 18. a 19. století vstoupily do dějin (zejména euroamerické civilizace) politické revoluce, které do té doby propukaly jen ojediněle. Porovnáme-li jednotlivé revoluční akce, zjistíme, že se navzájem poněkud podobají; jinými slovy, existuje cosi jako „revoluční know-how“, které je třeba respektovat a dodržet, má-li být revoluce opravdová a úspěšná. Cílem naší práce bude porovnat 4 významné revoluce a z nich vysoudit obecné zákonitosti revoluční události (mj. proto, že např. v naší zemi, podobně jako mnohde jinde v Evropě, od zatím poslední revoluce uplynula již rekordně dlouhá doba a potřeba nové akce tohoto typu již dávno nazrála, byť podmínky pro realizaci jsou dnes extrémně špatné). 

 

     Naším úkolem bude doplnit „Revoluční tabulku“, kterou si stáhnete a vytisknete z:

http://www.malinovysvet.cz/dejiny/revolucnitabulka.htm

 

     Tabulku vyplníte ve všech polích, přičemž některá jsou již vyplněna zcela nebo zčásti (je třeba zjistit, která jen částečně) – pro ilustraci, jak pokračovat.

 

     Kde najdu podklady? Kdekoli, osobní aktivitě se meze nekladou. Zejména však v pracovních verzích Malinového světa, které jsou přístupné pod odkazy ze strany Dějiny, ovšem je třeba ručně upravit poslední díl adresy tak, že smažeš poslední písmeno d a přidáš příponu htm. Tedy:

husitství: www.malinovysvet.cz/dejiny/pozdstred15.htm

Americká a Velká francouzská revoluce na stránce: http://www.malinovysvet.cz/dejiny/osvic.htm (pozor, na této stránce je spousta dalších informací, které pro náš úkol nejsou potřeba – např. vrcholná fáze Napoleonských válek). 

Sametová revoluce v Československu: tak tady vám žádné informace MS – záměrně – nenabízí. Shánějte/shromažďujte/piďte se sami, přičemž základem by mělo být, že oslovíte rodiče, prarodiče apod. s klíčovým slůvkem Vyprávěj!

 

     Termín odevzdání práce (podepsané J) je první hodinu dějepisu v dubnu 2019. Hodně zábavy a zdaru!

 

     T.M.

 

      P.S. Neočekávám, že dostanu několik prací obsahově zcela identických L.