Hromnice  

 

     Hromnice je český lidový název pro křesťanský svátek Uvedení Páně do chrámu (2. února), jenž připomíná událost vypravovanou v biblickém Lukášově evangeliu (Lk 2,21n), kdy židovští rodiče Josef a Maria přinesli syna Ježíše (v Bibli označovaného také jako Boží syn) do jeruzalémského chrámu, neboť od jeho narození uplynulo 40 dnů (tento počet je v Bibli při počítání času zmiňován vícekrát a vždy symbolizuje přípravu na nový světodějný počátek), a přinesli Bohu děkovnou oběť, ovšem v evropské tradici tento svátek jen převrstvuje starší keltský svátek Imbolc [i-molg], jenž značí první projevy jara v přírodě (jde tedy o jeden ze 4 hlavních keltských svátků; v r. 2019 připadá na 3. února), a český název Hromnice, který má obdobu i v jiných slovanských jazycích, nepochybně souvisí se skutečností, že v tomto období již může docházet k bouřkám, a odkazuje tedy na moc nejvyššího staroslovanského boha, hromovládného Peruna (západoevropské označení tohoto dne v různých jazycích je odvozeno od kultu svaté Brigity z Kildare, historicky málo doložené irské řeholnice – žila zřejmě kolem r. 500 –, jejíž významné postavení v irské tradici jistě souvisí také s tím, že byla chápána jako duchovní spřízněnkyně keltské bohyně Brigid, a jejíž svátek byl pragmaticky stanoven na 1. 2.), rituály spojené s Hromnicemi se soustřeďují kolem témat ohně a vody.

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Andriolli_Gromniczna.jpg

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Imbolc_Festival_February_3rd_2007.jpg

 

 

http://www.poute.eu/lobendava/storage/201202041444_present1.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/W%C5%82adys%C5%82aw-Jarocki_Gromniczna.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Andriolli_Gromniczna.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Imbolc_Festival_February_3rd_2007.jpg