Srpen – září 1278 (740 let) – Počátek několikaleté krize Českého království poté, co ve druhé bitvě na Moravském poli (tentokrát u Suchých Krut) 26. srpna 1278 vzbouřená rakouská šlechta, vedená novým římským králem Rudolfem I. Habsburským, porazila a v bitvě zabila českého krále Přemysla II. Otakara:

 

     Bitva ukončila čtvrtstoletou vládu českého krále železného a zlatého, který patřil mezi nejvýznamnější politické osobnosti tehdejší Evropy, během svého panování na českém a rakouském trůně sblížil obě země po stránce politické a ekonomické natolik, že jejich vztah bývá považován za předchůdce dnešních mezistátních kontaktů v Evropské unii, jako jediný příslušník první české dynastie Přemyslovců měl ambici a také šanci stát se římským králem, či dokonce císařem, ale nedokázal si na podporu tohoto záměru vytvořit silnou mezinárodní podporu a zároveň přes své rozsáhlé zakladatelské dílo, pokud jde o královská města a hrady, neodolal ani nepřátelství ze strany české šlechty, takže jeho pád se může jevit jako pochopitelný, ovšem ačkoli následovala pětiletá pustošivá éra Braniborů v Čechách, České království se opět vzchopilo k novému vzestupu, v němž největší dílo odvedl Přemyslův syn Václav II. a posléze, ve 14. století čeští králové z veleúspěšné dynastie Lucemburků, jež se s Přemyslovci spříznila.  

 

 

https://leporelo.info/pics/pic/premysl_ii._otakar_.jpg     Výsledek obrázku pro Přemysl II. Otakar  

 

Smrt Přemysla Otakara II

 

 

https://leporelo.info/premysl-2-otakar

https://brno.idnes.cz/znojmo-ucti-porazku-krale-zelezneho-a-zlateho-f4v-/brno-zpravy.aspx?c=A080820_194533_brno_dmk

https://skompasem.cz/ceske-zeme-v-letech-1197-1526-cast-i-posledni-premyslovci/