1. srpen 1968 (50 let) – Aniž by to někdo opravdu předpokládal, začaly poslední dvě dekády dnů československého projektu reformního komunismu, posléze žurnalisticky nazvaného Pražské jaro:

 

     Pražské jaro, dobově v Československu označované jako obrodný proces či polednová politika, bylo vyústěním postupné liberalizace veřejného, zejména kulturního života v Československu ve 2. polovině 60. let, což souviselo s celkovou atmosférou generační proměny v západním světě, Pražské jaro bylo silně ovlivněno půlstoletým výročím vzniku masarykovské demokratické Československé republiky, znamenalo obnovu občanské společnosti, od skautingu a Sokola až k plnohodnotnému církevnímu životu, probíhalo ve znamení interakce velkých osobností od legend meziválečné doby (Jan Patočka, Václav Černý) přes příslušníky střední generace (Josef Škvorecký, Milan Kundera, Ludvík Vaculík) až po mladé aktivisty (Václav Havel, Karel Kryl), vše ovšem zaštiťovali noví političtí vůdcové, kteří stáli v čele Komunistické strany Československa (stranický předák Alexander Dubček, předseda parlamentu Josef Smrkovský, premiér Oldřich Černík, prezident republiky Ludvík Svoboda) a pokoušeli se realizovat socialismus s lidskou tváří, spojující dosavadní sociální jistoty se svobodnou diskusí bez cenzury a se znovuotevřením republiky vyspělému světu, přičemž ovšem zápasili s nedostatkem vlastních politických zkušeností, s nevraživou reakcí okolních komunistických států v čele se Sovětským svazem, v němž vládl neostalinista Leonid Brežněv, i s mlhavostí vlastních představ o dalším postupu, ale bez ohledu na tyto limity celý tehdejší československý vývoj dokázal aktivizovat domácí veřejnost ve prospěch celé země a vyvolal značnou pozornost i vlnu sympatií ve světě.   

 

 

Výsledek obrázku pro První máj 1968       

 

 

Výsledek obrázku pro Dubček Tito

 

 

https://www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/fotogalerie-1968/fotogalerie-1968-pred-a-po-srpnu/

http://forum24.cz/fotogalerie-navstevy-statniku-v-ceske-republice-diktatori-i-kralovna/josip-broz-tito-alexander-dubcek/