9. července 1609 (410 let) – Římský císař a český král Rudolf II. vydal českým stavům Majestát na náboženskou svobodu, který zaručoval českým nekatolickým stavům rovná práva ve srovnání s prorežimní římskokatolickou církví, a potvrzoval tak postavení Českého království jako příkladné nábožensky tolerantní země (což byla pozice vybojovaná již za husitských časů v 15. století):

 

     Rudolfův Majestát (psaný samozřejmě v češtině) odkazoval i navazoval na Českou konfesi (soubor věroučných zásad všech českých křesťanů-nekatolíků, tedy luteránů, novoutrakvistů a českých bratří), kterou ústně povolil (1575) Rudolfův otec a předchůdce císař Maxmilián II., Majestát výslovně stanovil, aby všickni tři stavové (páni, rytíři a měšťané) království našeho Českého… náboženství své křesťanské pod obojí volně a svobodně, bez překážky každého člověka, provozovati mohli…, to vše proto, že strana pod jednou v tomto království náboženství své volně a svobodně provozuje, ovšem vědomí, že z hlediska oficiální politiky panovnického habsburského domu nekatolíci zústávají v Českém království znevýodněnou většinou, vedlo k tomu, že Majestát určil, aby nekatolíci mohli i nadále držet své dosavadní kostely a aby mohli stavět nové kostely i školy, a navíc aby si mohli volit 30 defenzorů víry, kteří měli proti regulérní státní správě bránit zájmy nekatolíků; z dnešního hlediska může být Majestát interpretován také jako účinný nástroj, jak udržet pro zastánce tradiční české politiky svobodu projevu i důstojnou společenskou pozici proti masivnímu nadnárodnímu mainstreamu; porušování Majesátu ze strany katolických královských místodržících vedlo za vlády Rudolfova bratra a nástupce císaře Matyáše (sídlil ve Vídni) k neúspěšnému českému stavovskému povstání (1618 – 1620), které zahájilo Třicetiletou válku (Majestát byl na příkaz následujícího císaře Ferdinanda II. potupně rozstřižen, což je na něm patrné dodnes).

  

 

http://www.ocima-toma.cz/wp-content/uploads/2019/06/rudolfuv_majestat.jpg 

 

 

http://www.ocima-toma.cz/tag/rudolfuv-majestat/