Slova

 

Jazyk – úvodní přehled,

Čeština – úvodní přehled,

Vývoj literatury – úvodní přehled,

Česká literatura – úvodní přehled

 

Internetová jazyková příručka

 

Přehled učiva

 

Literární seminář + Souhrn literatury 

 

Žurnalistika a média   Souhrnná cvičení: 1,  

                                                                      

Seznam četby + Pravidla pro osobní seznam

 

Tabulka pro odevzdávaný seznam četby     Formulář pro záznam o četbě: htm, pdf

 

POVÍDKY;

 

 

     APOKRYFY      POVÍDKY – ÚVODY  

   

I.Úvod do studia jazyka: A. Úvodní seznámení s technikami duševní, práce, B. Jazyk jako systém znaků,, C. Slovní zásoba a otázka spisovnosti

V. Přehled starší literatury:: A. Mýtus a jeho nejstarší literární podoby B. Divadlo autorské a kamenné, C. Starší česká literatura, D Kulturní slohy a literární směry.

I. Literární realismus i naturalismus,   L.Novoromantismus v literatuře,

M. Literatura konce století + (včetně) Petr Bezruč

 

,

VIII. Častá témata moderní literatury: A. Vztah člověka a přírodydoplněno Klostermann  +

OTA PAVEL

 

HEMINGWAY Celý! ,

 

B. Generační vztahy,

Tvůrčí psaní:

Povídky, Líčení, Charakteristika,  ŽURNALISTIKA

Zpravodajské žánry: Články, Rozšířená zpráva

Publicistické žánry analytické: Editorial, Komentář, Glosa, Interview, Úvahové žánry, Osvěta, Diskuse, Polemika, Recenze a kritika 

Publicistické žánry beletristické:  Fejeton, Sloupek, Reportáž, Črta,

Dopis

LOL, Opakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eavi.eu/wp-content/uploads/2017/07/3-x-2-signe-cartoon-fake-news-e1501512821161.jpg