Jazyk jako systém znaků – jazykové učivo v kostce.

 

Literatura a sloh – literární dějiny i literární teorie v kouli.

 

Časový rozvrh pro 8.A od prosince 2017