Recenze: postmoderní román

 

 

 

     Poznámky:

 

     Jedná se o vcelku dobrou ukázku běžné recenze z kulturní rubriky novin-deníku (recenze v časopise by byla delší). Následováníhodně body jsou tyto:

     1. Přitažlivý, stručný a výstižný titul.

     2. Rozvedením titulu je úvodní odstavec, který shrnuje – podle obvyklých žurnalistických pravidel – o tématu článku vše podstatné (odstavec by mohl existovat i sám o sobě jako krátká denní zpráva).

     3. Druhý odstavec naznačuje, proč je knížka zajímavá, jak se zařazuje do autorovy dosavadní tvorby a kolem čeho se točí její děj.

     4. Pak následuje stručný přehled autorovy dosavadní tvorby včetně její stručné souhrnné charakteristiky.

     5. Recenzent se soustřeďuje na to nejdůležitější z námětu knihy – vztah textu a skutečného autorova života. Napovídá dost, aby čtenář pocítil chuť si knížku přečíst, ale samozřejmě neprozrazuje detaily děje ani vyústění knihy. Svůj osobní názor dává najevo opatrně a nevtíravě, spíš jej skrývá za objektivizující tvrzení o všeobecně sdíleném příjemném překvapení ze strany čtenářské obce. 

    Ale: 6. Přesto v recenzi něco chybí: postrádáme připomenutí, že taková próza – spíše subjektivní a úvahová než se strhujícím dějem – je typická pro dnes dominující postmoderní proud beletristické tvorby, a uvítali bychom charakteristiku autorova stylu včetně jazykových zvláštností.