9. května 1989 (30 let) – Češi a Slováci si naposled (?) mohutně připomněli, že v závěru Druhé světové války velkou většinu Československa osvobodila armáda Sovětského svazu:

 

 

kveten 1945     Osvobozování Československa od německé okupace zahájila sovětská armáda Karpatsko-dukelskou operací, během níž pronikla na východní okraj československého území 6. října 1944, součástí sovětského vojska byl První československý armádní sbor (jemuž velel generál Ludvík Svoboda a v němž bojovalo asi 20 tisíc mužů a žen, tedy výrazná většina ze všech československých vojáků na frontách světové války), sovětský postup, posléze vydatně podpořený zapojením armády opět demokratického Rumunska, byl ovšem v daných klimatických i geografických podmínkách relativně pomalý, sovětská armáda zachraňovala také československý partyzánský odboj, jenž se dostával do vážných potíží, teprve v dubnu 1945 byly osvobozeny Bratislava a Ostrava, květnový závěr války poznamenala sovětská politická snaha – nakonec úspěšná – nedovolit Američanům osvobodit Prahu, Sověti dorazili do Prahy až v prvních hodinách míru 9. května ráno, ale jejich vítání nadšenými Čechy s šeříkovými květy v rukou se zařadilo mezi ikonické momenty českých a československých dějin, českoslovenští komunisté se po válce chopili moci a po čtyřicet let využívali výročí osvobození k masírování veřejnosti ve smyslu podpory komunismu i sovětského spojenectví (přičemž neskrývané připomínání amerických osvoboditelů bylo stíháno), ale mezi lidmi zůstávaly četné autentické vzpomínky na to, jak konec válečného ohrožení souvisel s příjezdem sovětských tanků, byť v Čechách a na Moravě k němu často došlo až po německé kapitulaci, jediným okamžikem, kdy si Československo připomínalo osvoboditele vyváženým způsobem, se stal demokratizační rok 1968, v r. 1990 – po pádu komunismu – se celostátní oslavy osvobození kompenzačně konaly – za přítomnosti revolučního prezidenta Václava Havla – v „americké“ Plzni, ale naděje na trvalý návrat historicky objektivního pohledu se nenaplnily a čeští politici takřka bez rozdílu i česká média sovětskou osvobozeneckou misi setrvale zlehčují, ignorují či poněkud spiklenecky interpretují (oficiální mlčení o skutečné historii se často zdůvodňuje aktuální ruskou anexí Krymu úplně stejně, jako se před padesáti lety argumentovalo americkou agresí ve Vietnamu).

 

 

osvobozeni prahy 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Američané se sovětskými vojáky na demarkační linii.JPG