14. listopadu 1918 (99 let) – V Praze se konalo první zasedání československého parlamentního Národního shromáždění, které vzniklo rozšířením dosavadního domácího odbojového Národního výboru (podle prozatímní ústavy, kterou NV vydal 13. 11.):

     Národní shromáždění prohlásilo rakouskou dynastii Habsburků za sesazenou z českého trůnu, vyhlásilo Československo republikou, za jejího prvního prezidenta zvolilo Tomáše G. Masaryka (jenž byl ovšem nepřítomen a stále – od r. 1914 – pobýval v zahraničí), zvolilo první československou vládu v čele s předsedou Karlem Kramářem, zcela zaslouženě zrušilo šlechtické tituly a vydalo zákon o osmihodinové pracovní době; tak se potvrdilo, že Československo chce být nejen moderním demokratickým, ale také sociálně pokrokovým státem.

 

https://mediamania.tyden.cz/obrazek/201303/5139d390678fb/tomas-garrigue-masaryk-5139d3aeb8910.jpg 

 

https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/rejstrik-predsedu-vlad/kramar.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

https://mediamania.tyden.cz/obrazek/201303/5139d390678fb/tomas-garrigue-masaryk-5139d3aeb8910.jpg

https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/rejstrik-predsedu-vlad/kramar.jpg

 

 

 

     28. října 2017 – Začíná stý rok československé demokracie; 28. říjen je nejvýznamnější český státní svátek:

 

     28. října 1918 byl v Praze vyhlášen vznik samostatného státu Československo, čímž bylo završeno dlouhodobé emancipační úsilí moderní české a slovenské společnosti i aktuální zápas protihabsburského odboje Čechů a Slováků, jenž byl nejviditelnější v boji československých legií na straně demokratické mezinárodní koalice zvané Dohoda a válčící proti agresivnímu bloku Ústředních mocností, jež rozpoutaly probíhající První světovou válku:

 

     K vyhlášení samostatného Československa došlo davově poté, co vešlo ve všeobecnou známost, že vláda Rakousko-Uherska přijala nabízené podmínky Dohody k uzavření příměří, přičemž základem těchto podmínek bylo Čtrnáct bodů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, ale dosavadní požadavek autonomie pro dosud diskriminované slovanské národy Rakousko-Uherska byl v nich nahrazen razantnějším cílem – jejich úplnou samostatností.

 

     V Praze – hlavním dějišti revolučních událostí – lidé vyšli nadšeně do ulic, strhávali německé nápisy a symboly habsburské monarchie a jásot a improvizované řečnění nebraly konce, přičemž centrem tohoto dění se stalo Václavské náměstí, zatímco souběžně nejvyšší aktuálně přítomní představitelé odbojového Národního výboru československého převzali správu potravinových skladišť ve městě a vzápětí i výkon státní moci z rukou císařského místodržitelství a v podvečer v Obecním domě vydali o vzniku Československa jednak manifest k veřejnosti (Lidu československému!), jednak první zákon nového státu.

 

https://img.ihned.cz/attachment.php/620/43280620/lCwUneksyqEM04cF1R9Lb2fvVHoJQx7K/EK43_tipy_obecni_dum_Ren_Volf_k.jpg

 

 

     Zcela bylo pominuto – respektive nebylo všeobecně známo –, že první vyhlášení samostatného Československa, a to dokonce s výslovným uvedením jeho republikánského zřízení, provedl již o deset dnů dříve, 18. října 1918, ve Washingtonské deklaraci skutečný vůdce celého československého odboje, Tomáš Garrigue Masaryk, stojící v čele Národní rady československé, jež působila v zahraničí a právě začala být uznávána Dohodou jako československá prozatímní vláda.     

 

 

http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2014/10/V%C3%A1clavsk%C3%A9-n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD-28.-%C5%99%C3%ADjen-1918.jpg

 

28. říjen 1918 na Václavském náměstí v Praze

 

 

http://vystava.antoninsvehla.cz/galerie/kronika/IMG_0049.jpg

 

Vůdčí aktéři pražského vyhlášení Československa a převzetí moci od rakouských úřadů: (zleva) František Soukup, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla (jejich předák), Vavro Šrobár – posléze byli souhrnně označováni jako Muži 28. října.

 

 

https://img.ihned.cz/attachment.php/620/43280620/lCwUneksyqEM04cF1R9Lb2fvVHoJQx7K/EK43_tipy_obecni_dum_Ren_Volf_k.jpg

https://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/tomas-garrigue-masaryk/tomas-garrigue-masaryk.jpg

http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2014/10/V%C3%A1clavsk%C3%A9-n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD-28.-%C5%99%C3%ADjen-1918.jpg

http://vystava.antoninsvehla.cz/galerie/kronika/IMG_0049.jpg