3. prosince 1918 (99 let) – Československé parlamentní Národní shromáždění projednalo prováděcí zákon o zrušení šlechtických titulů jako přežitku monarchistické éry:

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Franti%C5%A1ekWeyr1937.png/225px-Franti%C5%A1ekWeyr1937.png     V rozpravě zpravodaj tohoto zákona poslanec František Weyr (významný právník) obhajoval, proč zákon neobsahuje trestní sankci za jeho porušení:

     Sdělil, že ústavní výbor parlamentu v tomto zákoně vidí jakousi slavnostní demonstraci pro demokratické zřízení naší Československé republiky a že by nějaká trestní sankce v kratičkém tomto zákoně zdála se snad poněkud titěrnou, a dále uvedl:

     Opravdová záruka, že tento zákon bude účinný, podle mého názoru nemůže spočívati v trestní sankci neb stanovení peněžitých pokut, vězení atd., nýbrž v opravdově demokratickém smýšlení obyvatelstva naší republiky. Pokud tomuto obyvatelstvu bude nějaké šlechtictví, titul hraběcí nebo knížecí atd. imponovati více, než obyčejný občan, potud, pánové, ani trestní sankce nám nepomůže. Pokud ale budeme tak demokratičtí, že nebude nám již taková výsada nijak imponovati, pak myslím, že i ta trestní sankce v tom zákoně chyběti nebude.

 

 

 

 

 

Svobodný pán z Rispaldiců

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Weyr

 

 

14. listopad 1918

 

28. říjen 1918