2. – 18. června 1848 (170 let) – Vrchol české revoluce 1848: Slovanský sjezd a Svatodušní bouře

 

     Protože rakouská vláda usilovala o zmaření aktuálního revolučního hnutí národů Rakouské říše, jež bylo významnou součástí evropské revoluční vlny 1848 – 1849, vůdcové české liberální politiky František Palacký a František Ladislav Rieger vytvořili koncept austroslavismu, jenž žádal skutečně demokratický volební systém, aby se projevilo, že slovanské národy v Rakouské říši početně převyšují Němce (i součet Němců a Maďarů). Ke koordinaci austroslavistického postupu se v Praze sešel v červnu Slovanský sjezd (trval od 2. do 12. 6.).

     Na provokativní masivní přítomnost rakouské armády v ulicích Pražané zareagovali 12. června – po mši slovanského sbratření na Václavském náměstí – demonstrací, během níž byla zastřelena Eleonora Windischgrätzová, manželka vojenského velitele Prahy. Armáda pak obklíčila a dělostřelecky bombardovala město, přičemž revolucionáři postavili v pražských ulicích barikády, aby zabránili vojákům proniknout do města a zatknout revoluční vůdce. Vojenská střelba způsobila smrt téměř 50 Čechů a Praha kapitulovala až 17. května.

     18. května rakouské vojsko vtrhlo do města a revoluci zlikvidovalo. V téže době české revoluční akce skončily i v dalších městech, kde se sice již předtím inspirovaly pražským pobřeznovým vývojem, ale nenabyly velkého rozsahu a projevily se především jako domobranecké Národní gardy, diskusní a osvětové spolky Slovanské lípy a někde i Studentské legie. Ještě v červnu se odehrály volby do rakouského revolučního parlamentu Říšského sněmu a v nich se někteří čeští politici prosadili, ovšem další události již neskýtaly mnoho důvodů k optimismu.

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/%C5%BDof%C3%ADn.jpg

 

 

Výsledek obrázku pro "Slovanský sjezd"

 

 

Výsledek obrázku pro Pražské červnové povstání 

 

 

http://svornost.com/wp-content/uploads/povstani_1848.jpg

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/%C5%BDof%C3%ADn.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%BD_sjezd

https://santroch.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=142954

http://www.svornost.com/prazske-cervnove-povstani-12-cervna-1848/