20. prosince 1918 (100 let) – Vůdce československého protihabsburského odboje a čerstvě zvolený první prezident Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, se vrátil z exilu do vlasti:

 

     Tomáš Masaryk (doprovázen dcerou Olgou aj.) se na cestu k domovu vydal lodí ze Spojených států (kde mj. již 18. října 1918 vydal Washingtonskou deklaraci, která vyhlašovala samostatné Československo – 10 dní před skutečným, domácím prohlášením československého státu – a stala se nejsvobodomyslnějším státoprávním dokumentem celé české a slovenské historie) a přes Velkou Británii, Francii, Itálii a Rakousko dorazil vlakem do Československa, přičemž poprvé na půdu již svobodné vlasti vstoupil na nádraží v Horním Dvořišti, kde byl přivítán československou vládou, a svou první československou noc strávil ve svém vagonu na nádraží v Českých Budějovicích, když předtím prošel městem až na radnici, kde se před zcela zaplněným náměstím pozdravil s vůdci zdejší revoluce (Augustem Zátkou aj.).

 

     21. prosince TGM dojel do Prahy, kde zažil velkolepé uvítání, které završilo předchozí sérii událostí bezprostředně souvisejících s vyhlášením Ćeskoslovenské republiky.

 

 

 

Nádraží v Horním Dvořišti 19. 12. 2018

 

 

Uvítání T. G. Masaryka v Českých Budějovicích dne 20. prosince 1918.

TGM v Českých Budějovicích 20. prosince 1918

 

 

Pamětní deska na českobudějovické radnici (stav z 20. 12. 2018)

 

 

Soubor:TGM Tabor 21.12.1918 3462a.jpg

TGM s dcerou Olgou se na své cestě vlakem z exilu domů zastavil 21. 12. 1918 v Táboře (snímek pořízený fotografickou firmou Šechtl a Voseček se stal patrně nejpopulárnější fotografií z celé této cesty)

 

 

Automobil Masarykův 21. XII 1918 ma Staroměstském náměstí. - klikněte pro zobrazení detailu

Triumfální jízdu TGM Prahou z nádraží na Hrad doprovázely projevy davového nadšení i stráž složená z legionářů

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-budejovickem-nadrazi-karal-masaryka-zeleznicar-20170914.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TGM_Tabor_21.12.1918_3462a.jpg

https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=1013