Znamení zvěrokruhu: Váhy.

 

Výsledek obrázku pro Libra sign     Narozeni

mezi 24. zářím a 23. říjnem.

 

     Vládce tohoto znamení: Venuše.

 

     Nacházíme se na přelomu ročního období. Příroda, která v předchozím půlletí vše ze sebe vydala, poznenáhlu se připravuje ke klidu a spánku. Avšak prozatím se vše nachází v krásných, sytých barvách, zpestřených pomalým odumíráním listí. Tomuto vnějšímu dění přizpůsobuje se i povaha zrozenců tohoto období. Zde se vyrovnávají předchozí typy extravertní s nastávajícími typy introvertními. Ale prozatím je ještě nazírání praktické.

     Zrozenci tohoto znamení jsou převážně intelektuálně založeni, se silně citovým životem. Mají radost ze života a touží po požitcích a dovedou se pro vše krásné nadchnouti. A tak se u nich projevuje láska k umění a také dobré vlohy pro samostatné umělecké výkony. Milují šperky, krásné šaty, zábavu, hudbu i tanec, ale i peníze, protože jimi vše, po čem touží, mohou získati. Jsou poctiví, pravdomluvní a mají vyvinutý smysl pro právo a spravedlnost. Většinou jsou to lidé dobří a sympatičtí, jemnocitní, lidumilní, vždy ochotni pomoci. Vždy přívětiví ve svých způsobech a ve svém jednání, rychle si získávají přátelství druhých. Z hlediska lidského ideálu odpovídají mu nejlépe zrozenci ve VAHÁCH. Spojují krásu tělesnou s krásnými duševními vlastnostmi a mají sami vyvinutý smysl pro harmonii.

     Za jistou vadu nutno považovati jejich značnou citlivost a sklon k netrpělivosti, rovněž jejich celkovou bezstarostnost, což se za nepříznivých konstelací mnohdy projevuje v poněkud lehkomyslném nakládání s penězi.

     Přes své dobré rozumové schopnosti jsou většinou ovládáni citem a dají se spíše vésti svým vnuknutím než rozumovými úvahami.

 

     Milují harmonické okolí, a proto dosti značně trpí, jsou-li nuceni žíti ve stísněných poměrech. Mají své ideály a snaží se zaříditi si svůj život dle nich. Jsou dosti ctižádostiví, touží po uznání a po lichotkách, ale dovedou dobře vzdorovati životním nesnázím. Ačkoliv se snaží o sebezapření, nedaří se jim to příliš dobře a jeví také sklon k náladovosti. Milují sice svobodu a neodvislost, ale nedovedou žíti osamoceně. Společnost, družnost jim mnoho znamená a také manželství hraje v jejich životě významnou úlohu. Je to snad proto, že nedovedou dobře vzdorovati různým nesnázím životním, a proto potřebují druha, který by je podpořil a kterému mohou důvěřovati. Stojí-li v životě osamoceni, snadno ztrácejí odvahu a pak se také silněji projevuje jejich sklon k nerozhodnosti. Jinak mají pevnou vůli, avšak nedovedou vytrvati, což je obvykle zaviněno jejich citovým založením.  

     Hodí se téměř pro všechna povolání, zejména taková, kde přicházejí do styku s lidmi a mohou tak uplatniti své společenské schopnosti. Dovedou se však stejně dobře uplatniti v obchodním životě jako v umění.

     Jelikož znamení Vah je sedmým znamením zvěrokruhu, hraje manželství a společenství významnou úlohu v jejich životě, přičemž se sotva obejdou bez nesnází.

     Jejich neúspěchy v životě jsou většinou zaviněny jistou jejich bezstarostností a pak proto, že snadno podléhají cizím vlivům a působí na ně stejně silně dobro i zlo.

     Jsou celkem dobré tělesné konstituce a nebezpečí chorob není značné. Z chorob nejčastěji trpívají nemocemi ledvin, ale též chorobami nervovými.

 

     Obrázkový egyptsko-persko-chaldejský SNÁŘ, Havířov 1994, s. 165 – 166.