Amonit

 

     Prvohorní a druhohorní hlavonožec.

 

     Amoniti žili v mořích před asi 425 miliony – před asi 66 miliony let, v prvohorách se nevyskytovali příliš často, ale zato v druhohorách byli nesmírně četní, takže jejich pozůstatky (zpravidla zkameněliny) jsou dnes využívány jako indexové fosilie k relativní dataci geologických vrstev, pro amonity je příznačné, že jejich tělo chránila zavinutá schránka z aragonitu (formy uhličitanu vápenatého), jež na povrchu často mívala perleťový odstín, schránka je uvnitř rozčleněna přepážkami, které byly vyplněné plynem, a sloužila také jako hydrostatický orgán (umožňující organismu volně se vznášet v různých hloubkách vody), samotný hlavonožec byl usazen v největší komůrce u ústí a hlavou vyčníval ven, jeho ústa byla obklopena věncem ramen, která zachycovala potravu (amoniti se živili zooplanktonem), rozpětí velikostí amonitů (včetně schránky) sahá od několika centimetrů až po více než 2 m.  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Ammonite_Asteroceras.jpg

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/dinosaurs/images/8/88/Ammonoid.jpg/revision/latest?cb=20171016181440

 

 

Photo of sectioned ammonite fossil

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniti#/media/File:Ammonite_Asteroceras.jpg

https://vignette.wikia.nocookie.net/dinosaurs/images/8/88/Ammonoid.jpg/revision/latest?cb=20171016181440

https://www.mrwoodsfossils.co.uk/product.php?prod=194