Betlém (betlém)

 

     Plastické výtvarné zobrazení scény narození Ježíše Nazaretského, veřejně prezentované především v souvislosti s Vánocemi.

 

     Betlém tematicky vychází z novozákonních biblických evangelií (konkrétně Matoušova a Lukášova), zachycuje výjev v judském (jihopalestinském) městě Betlémě krátce před přelomem letopočtu, ústředním motivem betlému je chlév s Josefem a Marií, jimž se tu právě narodil Ježíš (Ježíšek; považovaný za Božího syna) a byl uložen do jeslí (žebřinového krmelce pro dobytek), v chlévě přihlížejí vůl a osel (zmínění ne v evangeliích, ale ve starozákonním Izajášově proroctví), před chlévem se shromažďují pastýři se svými ovcemi, neboť jim Ježíšovo narození zvěstovali andělé (s chvalozpěvem Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi…), a přicházejí tři králové (podle tradice, která pozměnila biblickou zmínku o mudrcích z východu) s dary pro Ježíška; princip betlému odpovídá záměru, abychom si významné události křesťanské historie nikoli jen připomínali, ale abychom je autenticky prožili, první často zmiňovaný pokus o betlém (tedy instalaci chléva s oslíkem a telátkem) provedl ve 13. století italský řeholník František z Assisi, betlémy zprvu byly prezentovány v kostelích, ale posléze se staly také, ba dokonce  většinou domácí záležitostí, obvykle je vytvářejí anonymní lidoví nebo jen regionálně známí tvůrci, v křesťanském (hlavně římskokatolickém) světě jsou široce oblíbené a zpravidla zobrazují nikoli palestinské prostředí, ale krajinu, postavy a jejich kroje či profesní atributy vždy z oblasti, kde daný betlém vznikl, takže betlémy slouží také jako svědectví o způsobu života v různých dobách a na různých místech, betlémy jsou vyráběny z nejrůznějších materiálů: nejčastěji ze dřeva (vyřezávání dalších, postupně přidávaných figurek a jiných prvků učinilo z tvorby betlému fakticky celoživotní projekt), ale také z keramiky, tuhého papíru, těsta, skla, nově i z kukuřičného šustí (listenů obalujících klasy) atd.; vrcholem betlémářského umění jsou betlémy s mnohými dřevěnými figurkami (či jinými prvky) pohyblivými (a synchronně poháněnými důmyslným mechanismem), v předvánočním období adventu bývají veřejně předváděny také živé betlémy. 

 

 

foto Betlém Amadea Dřevěný betlém s figurkami 60 cm undefined

https://www.zbozi.cz/vyrobek/amadea-dreveny-betlem-s-figurkami-60-cm/fotogalerie/