Bible (The Bible: In the Beginning)

 

     Americký film (1966); historický film; 174 minut; širokoúhlý formát.

    

     Režie: John Huston (60 let).

     Námět: Bible: Starý zákon: První kniha Mojžíšova (Genesis): Gn 1 – 22.

     Scénář: Christopher Fry (59).

     Kamera: Giuseppe Rotunno (43).

     Hudba: Toshiro Mayuzumi (37).

     Produkce: The Twentieth Century Fox (Dino De Laurentiis, 47).

 

     Doba děje: Stvoření světa, blízkovýchodní starověk.

     Místo děje: Blízký východ.

     Obsah: Na počátku Bůh stvořil v šesti dnech svět včetně prvních lidí Adama a Evy, jež usadil v ráji, odkud je však posléze vyhnal, když se dali svést hadem a porušili Boží příkazy, do života jejich synů Kaina a Abela zasáhla Kainova bratrovražda, lidstvo se šířilo po světě a stávalo se hříšným, až je Bůh zničil potopou světa, v níž však v korábu (arše) zachránil spravedlivého Noa a jeho početnou rodinu i všechnu suchozemskou zvěř, nové lidské pokolení se pokusilo pyšně vyrovnat Bohu stavbou obří Babylonské věže, až je Bůh zastavil zmatením jejich jazyků, Boží vyzvání pro sebe i svůj lid na daleké putování do země zaslíbené vyslyšel patriarcha Abraham a vytrval navzdory mnohým strázním, mezi něž patřilo i střetnutí s hříšným městem Sodomou, jež pak Bůh zničil, Abraham a jeho manželka Sára věřili – navzdory svému uplývajícímu věku – Božímu slibu o budoucím narození jejich syna Izáka a Abraham osvědčil věrnost Bohu i tehdy, když jej Bůh po letech vyzval, aby Izáka obětoval…

 

     Hrají:

     John Huston (vypravěč, Boží hlas, Noe) (60)

     Michael Parks (Adam) (26)

     Ulla Bergrydová (Eva) (24)

     Richard Harris (Kain) (36)

     Franco Nero (Abel) (25)

     George C. Scott (Abraham) (39)

     Ava Gardnerová (Sára) (44)

     Gabriele Ferzetti (Lot) (41)

     Peter O’Toole (tři andělé) (34)

 

     Film zcela náleží do vrcholné éry monumentálních širokoúhlých (a samozřejmě barevných) historických velkofilmů, tvůrci si zaslouží ocenění především za odvahu, s níž si obtížné starozákonní téma vůbec zvolili, velká většina filmu má charakter působivé, názorné, v historických reáliích věrné, ale scenáristicky i herecky poněkud toporné ilustrace známého textu, jen úvodní pasáže o stvoření světa (bez herecké akce – natočené prostřednictvím second unit) a závěrečný příběh o Izákově obětování splňují požadavky na velké filmové umění.   

 

Trailer

 

 

http://www.fotoloncho.com/fotos3/24990%20-%20The%20Bible.jpg

 

 

 

 

 

 

http://www.fotoloncho.com/fotos3/24990%20-%20The%20Bible.jpg

http://www.overduereview.com/wp-content/uploads/2014/08/Bible-Ark-BIG.jpeg

https://i.ytimg.com/vi/FXkzJgQUycM/hqdefault.jpg