České země

 

     Geograficky a historicky vymezená část střední Evropy, zahrnuje ve své drtivé většině země Čechy a Moravu a pak části některých okolních zemí (Slezska, Chebska, Rakouska).

 

     České země tvoří na fyzikální mapě Evropy 2 sousedící a navzájem propojené celky: Čechy, rozložené v západovýchodním směru a ohraničené souvislým pásmem pohraničních pohoří, a Moravu, rozloženou ve směru severojižním a zahrnující nížinné úvaly s okolím.   

 

 

 

 

České země:

 

Rozloha: 78 866 km2;

Počet obyvatel: 10,5 milionu (31. 12. 2021);

Hustota zalidnění: 133 obyvatel / km2;

Nejvyšší bod: vrchol hory Sněžky (1603 m nad mořem) v pohoří Krkonoších;

Nejnižší bod: odtok řeky Labe do Německa u Hřenska (115 m n. m.);

Střední nadmořská výška: 430 m.