Český granát

 

     Drahokam pyrop (název český granát je patrně nejznámějším z jeho neoficiálních jmen).

 

     Chemický vzorec Mg3Al2[SiO4]3 (křemičitan hořečnato-hlinitý), barva sytě tmavočervená (jediný granát této barvy; název odvozen od řec. pyr = oheň), lesk skelný/hedvábný, průsvitnost až průhlednost, štěpnost velmi nedokonalá, hustota 3,65 – 3,84 g/cm3, tvrdost 6,5 – 7,5. 

     Český granát vznikl v některých magmatických a metamorfovaných horninách, a protože – jako všechny granáty – vzdoruje zvětrávání, nacházíme ho nejčastěji v náplavech, v Čechách (především v Českém středohoří a v Podkrkonoší) jej ve volné přírodě (mimo lokality průmyslové těžby) lze najít jako zrna o průměru do 3 mm, využívá se ve šperkařství (v Čechách především od vlády Rudolfa II. a Marie Terezie, za národního obrození v 19. století byly granátové šperky považovány za atribut českého vlastenectví), např. v Muzeu Českého ráje v Turnově si mohou návštěvníci prohlédnout sbírku granátových šperků a vyrýžovat si pár desítek zrn z navezené zeminy, v jiných zemích se však méně kvalitní zrna používají v řezných, brusných a vrtných nástrojích.

 

 

 

 

 

 

 

http://itras.cz/fotogalerie/ceske-stredohori/velke/070.jpg

http://www.mycompanion.cz/images/news-reports/45/0.jpg