Český stát: vývoj území

 

 

https://leporelo.info/pics/pic/samova_rise-_mapa.jpgSámova říše (7. století)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní vývoj Velké Moravy Velká Morava

(9. – 10. století)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České knížectví: 10. – 11. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České knížectví: 12. století

http://aba.wz.cz/mapy/Dejiny_zemi_koruny_ceske_1/05_ceske_knizectvi_11_a_12_stoleti.jpg

 

 

České království: 1. polovina 13. století

 

 

České království ve 3. čtvrtině 13. století (a tehdejší česko-rakouská personální unie pod vládou české dynastie Přemyslovců)

https://imgproxy.geocaching.com/c2c4aeb347e59a2b168ac17303771e3fe6dca843?url=https%3A%2F%2Fleporelo.info%2Fpics%2Fpic%2Fpremysl_ii._otakar_.jpg

 

 

České království kolem r. 1300 (a tehdejší personální unie pod vládou Přemyslovců)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/800px-WenceslausIImap-cs.png

Území pod kontrolou přemyslovské dynastie kolem roku 1301:

     České království      Polské království

     Pravděpodobný rozsah moci Václava III. v Uhrách      Země v lenní závislosti

 

 

Země Koruny české ve 14. století za vlády dynastie Lucemburků

Země Koruny české za Karla IV. 

 

 

České království kolem r. 1500 jako součást česko-uherské personální unie pod vládou česko-uherské větve původně litevsko-polské dynastie Jagellonců

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t11.jpg 

 

 

České království v polovině 16. století jako součást rakousko-česko-uherské personální unie pod vládou rakouské dynastie Habsburků

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t12.jpg

 

 

České země jako podřízená součást Rakouské říše fakticky od 17. století (de iure od 18. století) do 19. století

1. Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří 8. Rakousy pod Enží 9. Morava 10. Salcbursko 11. Slezsko 12. Štýrsko 13. Tyrolsko 14. Rakousy nad Enží 15. Vorarlbersko 16. Uhersko 17. Chorvatsko-Slavonsko 18. Bosna a Hercegovina (až od 1878 /okupace/ nebo 1908 /anexe/).

 

 

České země jako podřízená součást Rakousko-Uherska (1867 – 1918)

Image result for "Rakousko-Uhersko"

 

 

Československá republika 1918/1920 – 1938

http://www.3athlon.com/republique_tchecoslovaque/ceskoslovenska_republika_1920.jpg

 

 

Česko-Slovensko (1938 – 1939)

 

 

 

Německý Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945)

 

 

Československo: 1945 – 1992:

Československá republika 1945 – 1960, Československá socialistická republika 1960 – 1990, Česká a Slovenská Federativní Republika 1990 – 1992  

 

 

Česká republika (od 1993)

Mapa přírodních poměrů bez sídel

 

 

 

https://leporelo.info/samova-rise

http://www.moraviamagna.cz/mapky/m_uzemvm.htm

https://www.jergym.cz/wp-content/uploads/2014/12/08-%c4%8cesk%c3%a9-zem%c4%9b-do-vym%c5%99en%c3%ad-P%c5%99emyslovc%c5%af.pdf

http://aba.wz.cz/mapy/Dejiny_zemi_koruny_ceske_1/05_ceske_knizectvi_11_a_12_stoleti.jpg

https://www.slideserve.com/connor-stevens/posledn-p-emyslovci

https://www.geocaching.com/geocache/GC7VT2N_vojevudci-pemysl-otakar-ii?guid=e2c939b8-dd81-49d2-89a9-ec29824b673c

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_II.#/media/Soubor:WenceslausIImap-cs.png

http://www.skolniatlassveta.cz/karel-iv-700-let-vyroci-od-narozeni/

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t11.jpg

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t12.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=i32tKqGl6Uk

http://www.3athlon.com/republique_tchecoslovaque/ceskoslovenska_republika_1920.jpg

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/73718/mod_resource/content/2/04_Statni_sprava_demokracie_totalitarizmus.pdf

https://temata.rozhlas.cz/cim-jsme-zili-7977908-72#&gid=1&pid=1

https://i.redd.it/3lsnbbcl37f11.jpg

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/uvod.html