Český stát: vývoj území

 

 

Sámova říše (7. století)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Morava

(9. – 10. století)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České knížectví: 10. – 11. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České knížectví: 12. století

http://aba.wz.cz/mapy/Dejiny_zemi_koruny_ceske_1/05_ceske_knizectvi_11_a_12_stoleti.jpg

 

 

České království:  1. polovina 13. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České království ve 3. čtvrtině 13. století (a tehdejší česko-rakouská personální unie pod vládou české dynastie Přemyslovců)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České království kolem r. 1300 (a tehdejší personální unie pod vládou Přemyslovců)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/800px-WenceslausIImap-cs.png

Území pod kontrolou přemyslovské dynastie kolem roku 1301:

     České království      Polské království

     Pravděpodobný rozsah moci Václava III. v Uhrách      Země v lenní závislosti

 

 

Země Koruny české ve 14. století za vlády dynastie Lucemburků

Země Koruny české za Karla IV. 

 

 

České království kolem r. 1500 jako součást česko-uherské personální unie pod vládou česko-uherské větve původně litevsko-polské dynastie Jagellonců

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t11.jpg 

 

 

České království v polovině 16. století jako součást rakousko-česko-uherské personální unie pod vládou rakouské dynastie Habsburků

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t12.jpg

 

 

České země jako podřízená součást Habsburské říše fakticky od 17. století (de iure od 18. století) do 19. století

1 Čechy, 2 Bukovina, 3 Korutany, 4 Kraňsko, 5 Dalmácie, 6 Halič, 7 Rakouské přímoří, 8 Rakousy pod Enží, 9 Morava, 10 Salcbursko, 11 Slezsko, 12 Štýrsko, 13 Tyrolsko, 14 Rakousy nad Enží, 15 Vorarlbersko, 16 Uhersko, 17 Chorvatsko-Slavonsko, 18 Bosna a Hercegovina (až od 1878 /okupace/ nebo 1908 /anexe/).

 

 

České země jako podřízená součást Rakousko-Uherska (1867 – 1918)

Image result for "Rakousko-Uhersko"

 

 

 

Československá republika 1918/1920 – 1938

http://www.3athlon.com/republique_tchecoslovaque/ceskoslovenska_republika_1920.jpg

 

 

Česko-Slovensko (1938 – 1939)

 

 

Německý Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945)

 

 

Československo: 1945 – 1992:

Československá republika 1945 – 1960, Československá socialistická republika 1960 – 1990, Česká a Slovenská Federativní Republika 1990 – 1992  

 

 

Česká republika (od 1993)

Mapa přírodních poměrů bez sídel

 

 

 

https://leporelo.info/samova-rise

http://www.moraviamagna.cz/mapky/m_uzemvm.htm

https://www.jergym.cz/wp-content/uploads/2014/12/08-%c4%8cesk%c3%a9-zem%c4%9b-do-vym%c5%99en%c3%ad-P%c5%99emyslovc%c5%af.pdf

http://aba.wz.cz/mapy/Dejiny_zemi_koruny_ceske_1/05_ceske_knizectvi_11_a_12_stoleti.jpg

Josef Žemlička, Přemysl Otakar I. Praha 1990. https://www.geocaching.com/geocache/GC7VT2N_vojevudci-pemysl-otakar-ii?guid=e2c939b8-dd81-49d2-89a9-ec29824b673c

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_II.#/media/Soubor:WenceslausIImap-cs.png

http://www.skolniatlassveta.cz/karel-iv-700-let-vyroci-od-narozeni/

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t11.jpg

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/t12.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=i32tKqGl6Uk

http://www.3athlon.com/republique_tchecoslovaque/ceskoslovenska_republika_1920.jpg

https://moodle.unob.cz/pluginfile.php/73718/mod_resource/content/2/04_Statni_sprava_demokracie_totalitarizmus.pdf

https://temata.rozhlas.cz/cim-jsme-zili-7977908-72#&gid=1&pid=1

https://i.redd.it/3lsnbbcl37f11.jpg

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/uvod.html