Česká republika: chráněná území

 

http://nd03.jxs.cz/460/569/f22eaed78f_54746339_o2.gif         

 

     Poznámky:

     V r. 2014 byla Chráněná krajinná oblast Kokořínsko rozšířena a její název byl pozměněn na CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

     K 1. 1. 2016 byl zrušen vojenský újezd Brdy a zároveň byla vyhlášena CHKO Brdy, jejíž výrazná většina se s předchozím vojenským újezdem kryje.

     Z národních přírodních rezervací a národních přírodních památek jsou na mapě vyznačeny jen některé.

 

 

http://nd03.jxs.cz/460/569/f22eaed78f_54746339_o2.gif