Rodný dům Jana Husa v Husinci

 

     Rodný dům jedné ze zakladatelských osobností světové křesťanské reformace, dnes muzeum.  

    

     Rodný dům Jana Husa (žil v letech asi 1370 – 1415) v Husově ulici 36 v Husinci na Prachaticku neobsahuje ve své viditelné hmotě ani v detailech nic ze své tehdejší podoby, ale od 2. poloviny 19. století je centrem zájmu veřejnosti a je středobodem oslavného připomínání mistra Jana Husa, jeho života i díla a smyslu jeho mučednické smrti, přičemž současná instalace (zaujímající i sousední dům) byla otevřena na jaře 2015 v souvislosti s 600. výročím Husova upálení v německé Kostnici: expozice je obsahově přiměřená, výstižná, moderní a vkusně atraktivní, názorově hodnotná a otevřená vůči laickým i poučenějším návštěvníkům; její cennou součást tvoří fotografická dokumentace historie Husova domu i Husových oslav v posledních asi 150 letech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. 7. 2015.

 

 

Centrum mistra Jana Husa v Husinci