Karneol

 

     Polodrahokam, odrůda křemičitého minerálu chalcedonu (kryptokrystalické odrůdy křemene).

 

     Chemický vzorec SiO2 (oxid křemičitý), barva oranžovočervená až hnědá (díky příměsi hematitu/krevelu: oxid železitý Fe2O3), lesk voskový, průsvitnost, žádná štěpnost, hustota 2,6 g/cm3, tvrdost 6 – 7. 

     Nejznámější naleziště od starověku na více místech Blízkého východu, v Evropě výskyt na mnoha lokalitách – v České republice naleziště východně od Českého ráje (včetně mineralogicky známé hory Kozákov) –, ovšem hlavními exportéry jsou dnes Brazílie, Madagaskar a Indie. 

     Karneol dostal jméno podle své barvy (latinsky carneus = masový, masitý), vyskytuje se po celém světě jako výplň dutin magmatických i sedimentárních hornin, kde se vysrážel z roztoků kyseliny křemičité, v českém ekumenickém překladu Bible je uveden po zlatu a vonné pryskyřici jako poslední z trojice přírodních darů v zemi Chavíla, kterou obtéká řeka Píšon, jež je jednou ze 4 řek vytékajících z ráje (Gn 2,10-12).

 

 

http://eprakone.files.wordpress.com/2008/09/karneol3.jpg?w=499&h=317

 

 

http://www.mineraly.sk/files/minmes3/340_kysela_karneol_kvetnica.jpg

 

 

http://eprakone.wordpress.com/2009/03/21/karneol-kamen-ambicie/

http://www.mineraly.sk/files/minmes3/340_kysela_karneol_kvetnica.jpg