Keltové na jihu Boiohaema

 

     Výstava v Prácheňském muzeu v Písku 3. 6. – 11. 9. 2022; největší výstavní počin tohoto muzea v daném roce.

 

     Výstava Keltové na jihu Boiohaema (kurátor Jaroslav Jiřík z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Karlovy univerzity; již z dětství spojen s Pískem) byla umístěna v jednom ze sálů (v galerii) píseckého Prácheňského muzea, veřejnosti představila nedávné archeologické nálezy z Písecka v keltské době laténské (= mladší době železné), ukázala především nevelké trojrozměrné předměty (kovové nádoby – etruské importy, součásti jezdecké výbavy, keramiku, šperky, mince…), dominantní jsou (1) rekonstrukce (1:1) hrobu keltského velmože a (2) silně zvětšená dřevěná kopie drobného, ale precizně provedeného bronzového šperku – šatní spony v podobě psíka (ze Závišína; originál je rovněž vystaven v jedné z vitrín); chronologicky výstava zachycuje kromě laténu také – ovšemže jen částečně – již halštatské období (tedy starší dobu železnou), geograficky se koncentruje na Písecko (nejvýznamnější kolekce nálezů pocházejí ze 3 velmožských mohyl: Hradiště na okraji Písku, Nevězice, Tálín), panely umístěné především po obvodu sálu informují (1) o lokalitách mimo Písecko (např. je tu přehled všech českých oppid či laténských obchodních cest), (2) o keltské každodennosti (např. keltské vozy, Keltové a zlato nebo Keltové a víno, pivo, medovina) a (3) o vazbách mezi mytologickou tematikou ztvárněnou na mnohých vystavených artefaktech a některými známými rozměrnějšími laténskými nálezy ze zahraničí (fotograficky prezentované kultovní předměty: bronzový vozík z rakouského Strettwegu, stříbrný kotlík z dánského Gundestrupu…), informačně nový je výstavou publikovaný názor, že mnohá keltská výšinná sídliště různého typu měla ve své blízkosti menší opevněnou lokalitu (Nevězice + Zvíkov, Třísov + Dívčí Kámen apod.), v souvislosti s tím se tu mezi keltskými výšinnými sídlišti nově uvádí také Bechyně (výsledek archeologického průzkumu z r. 2011) (+ pobočná lokalita Rataje), součástí výstavy byl také audiovizuální program prezentující některé keltské mýty (v podobě bohužel zdlouhavé a málo přehledné), celkově lze výstavu hodnotit jako koncepční, přiměřeně atraktivní a navýsost aktuální (neboť doplňující významné publikace např. Jiřího Waldhausera z doby před r. 2010 apod.).   

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prachenskemuzeum.cz/udalosti/keltove-na-jihu-boiohaema