Vánoční koledy

 

     Lidové nebo zlidovělé vánoční písně.   

    

     Vánoční koledy (lat. calendae = první den v měsíci, pojem byl poslovanštěn a stal se nejprve druhotným pojmenováním slovanských slavností zimního slunovratu) jsou svébytnou, snadno identifikovatelnou skupinou písní, nejstarší z nich vznikly v evropském středověku, většina koled ovšem čerpá – hudebně i textově – z folkloru, z barokní chrámové hudby a z romantismu, který v 19. století zájem o koledy oživil, koledy původně zpívali koledníci – účastníci vánoční obřadní obchůzky – a teprve po r. 1800 se koledy proměnily v obecně sdílený společenský kulturní jev, doprovázející prudce narůstající dekorativnost vánočních svátků zejména v měšťanském prostředí, starší koledy si dodnes uchovávají v zásadě svou původní podobu, což nepochybně souvisí s magickou povahou vánočních zvyků, texty koled se v průběhu staletí posouvají od ryze náboženské tematiky k šířeji reflektované zimní atmosféře, ve 30. – 70. letech 20. století do světa koled výrazně inherovaly – prostřednictvím záměrně skládaných a komerčně rychle se šířících vánočních písní – hudební žánry jazz (zejména ve své swingové podobě) a pop music.      

 

 

 

 

http://www.citarny.cz/images/stories/ilustrace/lada/vanoce_koleda_lada.jpg