Lev

 

     Druh kočkovitých šelem, z lidského hlediska patrně nejpopulárnější a v kulturních souvislostech nejvyužívanější.

 

     Latinsky Panthera leo.

 

     Lev náleží do rodu Panthera z podčeledi velkých koček (v čeledi kočkovitých), přirozeně se dnes vyskytuje takřka výhradně v Africe, asijská lví populace se nachází již jen na jediné lokalitě v Indii; v Evropě, kde žil hlavně na Balkánském poloostrově, byl lev vyhuben už ve starověku.

 

 

Obsah obrázku savec, lev, obraz, kresba

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

     Lev je jediná kočkovitá šelma, která vykazuje výrazný pohlavní dimorfismus (samec je výrazně větší než samice a má mohutnou hřívu) a která žije ve vícegenerační smečce (mající až nízké desítky členů a vedené jedním nebo dvěma nejsilnějšími samci), lví srst bývá zbarvena nejčastěji v pískově žluté/okrové, ale někdy mívá i poněkud jiné odstíny, hříva může mít barvu z rozpětí od světle žluté po (téměř) černou, dospělí lví samci váží nejčastěji 150 – 200 kg (výška v kohoutku – nejvyšším místě hřbetu – 1 až 1,2 m; délka těla až 2 m + ocas, zakončený typickým střapcem, 0,8 až 0,9 m), lvice 90 – 150 kg (výška 0,9 m, délka těla 1,7 m + ocas se střapcem 0,8 m), ve volné přírodě se lvi dožívají 10 – 15 let, samci vodí smečku do blízkosti kořisti, jíž typicky bývají velcí kopytníci (antilopy, gazely, zebry, pakoně, buvoli…), lvi jako většina kočkovitých šelem nejsou vytrvalí běžci, takže se členové smečky ke kořisti plíží (mnohdy z několika stran; kořist si zpravidla vybírají ze stáda) ve dne až na vzdálenost asi 30 m (ale v noci do nejtěsnější blízkosti) a pak prudce vyrážejí k běhu a skoku, lvice bývají při lovu o něco aktivnější než lvi-samci, protože lvice jsou menší, a tedy rychlejší a obratnější; lví řev jako projev dominance přesahuje svou intenzitou 100 decibelů a je slyšet na vzdálenost až několika kilometrů.

 

     Lev zaujímá významnou pozici v kultuře Starého světa, vystupuje jako postava v různých mýtech, pověstech i bajkách, je symbolem síly (zpravidla moudré, tedy kontrolované intelektem či etickými ohledy), často slouží jako heraldická figura, je po něm pojmenováno jedno ze zvířetníkových souhvězdí.

 

     Ve volné přírodě je lev ohroženým zvířetem, v rozmezí 19. – 21. století jeho početní stavy dramaticky klesly: jednak kvůli lovu (jde o trofejně vysoce prestižní zvíře), jednak proto, že jeho přirozený areál rozšíření je narušován lidským pronikáním; v r. 1950 žilo v Africe téměř 400 tisíc lvů, na počátku 21. století to je něco přes 20 tisíc.

     V současnosti existují 2 poddruhy lva: lev berberský (Panthera leo leo; severní a střední Afrika a severozápadní Indie) a lev kapský (Panthera leo melanochaita; jižní a východní Afrika).  

 

 

Minulé a dnešní rozšíření lvaLev: historické a nynější rozšíření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah obrázku savec, velká kočka, venku, lev

Popis byl vytvořen automaticky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý Brehm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev#/media/Soubor:Lion_distribution.png

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_berbersk%C3%BD#/media/Soubor:Lev_berbersk%C3%BD_%22Mat%C3%BDsek%22.jpg