Losos

 

     Rod středně velkých ryb z čeledi lososovitých (losos a pstruh jsou její nejvýznamnější představitelé), které žijí především v moři, ale podnikají třecí tahy proti proudu řek do vnitrozemí; vynikají elegantním tvarem i živým zbarvením těla.

 

     Řád lososotvární (Salmoniformes), čeleď lososovití (Salmonidae), rod losos (Salmo).

 

     Losos obecný (Salmo salar)

 

     Losos obecný (jiný název: losos atlantský) je ryba s tělem podlouhlým, vřetenovitým a poměrně málo z boků zploštělým (to vše je uzpůsobeno životu v silných vodních proudech), s malou hlavou (ale se širokou tlamou) a s drobnými šupinami, dalším tvarovým poznávacím znakem lososů je tuková ploutvička nad kořenem ocasu, dospělí jedinci jsou v moři kovově stříbřitě modří, během třecího tahu se hřbet samců stává nahnědlým, břicho červená a především na horní polovině rybího těla se objevuje větší počet tmavých i červenavých tečkovitých skvrn, losos obecný je dravá ryba (loví vodní hmyz, menší ryby, korýše), dorůstá délky 70 – 90 cm (maximálně 120 – 150 cm), dosahuje hmotnosti 4 – 8 kg (výjimečně 25 – 30 kg), žije v severním Atlantiku a jeho okrajových mořích – a v přilehlých říčních tocích –, jedinci se rodí v řekách, jimiž pak táhnou do moře (ve sladké vodě stráví 1 – 5 let), v moři žijí 1 – 3 roky a pak se vracejí ve velkých hejnech do rodných řek (při jejich hledání se orientují podle chuti dané chemismem vody), lososi táhnou proti říčnímu proudu a daleko nahoře na řece se pak vytírají, samice vzápětí vytvoří díky pohybům svých těl jamky na dně, do nichž nakladou jikry, poté velká část rodičovské populace hyne, ovšem někteří lososi celý migrační cyklus opakují (losos se dožívá až 13 let), při tahu proti proudu losos dokáže skákat přes běžné jezy a podobné překážky (až do výše 3 m), ale v Evropě byly lososí tahy výrazně omezeny stavbou zdymadel a přehrad, do Čech pronikali lososi řekou Labem až do Vltavy téměř do r. 1936 (kdy byla dokončena stavba zdymadla ve Střekově u Ústí nad Labem), v současnosti jsou v Čechách mladí lososí jedinci uměle vysazováni do horských toků v národním parku České Švýcarsko, losos je krásná, sportovními i komerčními rybáři velmi ceněná ryba, její jemné, ale pevné tučné maso – neobvyklé oranžovočervené barvy – je velkou delikatesou (tučnost masa souvisí s tím, že losos musí mít energetické zásoby na tah proti proudu řek, neboť v té době téměř nepřijímá potravu), nejkvalitnější lososí maso pochází z divoce žijících ryb, do obchodní sítě je často dodáváno maso z farmových chovů, ale v nich je lososí populace mnohdy napadána parazity a její maso je při zpracovávání někdy přibarvováno. 

 

 

 

 

https://www.crsmsodry.cz/ryby-nasich-vod/losos-obecny/