Luštěniny

 

     Skupina zemědělsky využívaných rostlin z čeledi bobovitých a jejich plodů, které jsou nejčastěji luskovité.  

 

     Luštěniny mají v plodech vysoký obsah bílkovin, vlákniny, vitaminů skupiny B, některých minerálů (K, P, Mg, Fe, Zn…), jsou vysokoenergetické (více než 1 300 kJ / 100 g, tedy výrazně více než většina druhů masa), ale (s výjimkou sóji a podzemnice) málo tučné, a vyznačují se značnou schopností vázat atmosférický dusík (takže se jim daří i na méně úrodných půdách), což jsou všechno důvody, pro něž luštěniny patří již od starověku k plodinám, které zajišťují výživu obyvatelstva v obtížných přírodních podmínkách (neúroda obilovin, málo bonitní půdy apod.; luštěniny ovšem obsahují také toxiny, které je třeba na začátku kuchyňské úpravy zničit namáčením a následným varem), první kulturně významná zmínka o roli luštěnin – konkrétně jde o čočku – je obsažena v biblickém příběhu o hebrejských sourozencích Jákobovi a Ezauovi (Gn 25), luštěnina fazole se stala národním jídlem ve vnitrozemí Spojených států, v 19. století český přírodovědec a mnich Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky, na základě svých pokusů s křížením luštěniny hrachu objevil 3 základní zákony dědičnosti. 

 

     Hlavní rody luštěnin: čočka, fazol, hrách, podzemnice, sója, vikev.  

 

 

 

 

http://hubnetesivanou.cz/wp-content/uploads/2015/04/56-lusteniny-jak-je-uvarit.jpg