Mamut

 

     Srstnatý slon, který je dnes považován za ikonické zvíře z období glaciálů v průběhu pleistocénu (starších čtvrtohor).

 

     Mamuti žili v širokém časovém rozmezí od pliocénu (svrchních třetihor) až do pokročilého holocénu (mladších čtvrtohor), objevili se tedy před asi 5 miliony let a jejich poslední populace vyhynula až kolem 2 000 př. Kr., mamuti obývali hlavně severní oblasti Eurasie a Severní Ameriky, avšak žili také v Africe (nejjižnější formy mamuta nebyly srstnaté), nejnápadnějším morfologickým znakem mamuta je pár obzvlášť mohutných a velmi zakřivených klů (vyvinutých ze dvou předních zubů – řezáků) po obou stranách obratného chobotu, mamut v glaciálech byl přizpůsoben chladnému klimatu dlouhou srstí a tukovým hrbem nad lopatkami, mamuti byli velikostně srovnatelní s dnešními slony, jen výjimečně dosahovali v dospělosti výšky větší (přes 5 m) i menší (necelé 2 m), mamuti byli samozřejmě býložravci, v chladných stepích a v tundře se živili spásáním stepní trávy a luční květeny (v teplejších končinách pojídali také části keřů), žili ve stádech putujících za potravou; mamuti byli významnou lovnou zvěří pro pravěkého Homo sapiens (lovci mamutů), lidé využívali mamutí kly i velké kosti jako součást stavebního materiálu pro některé své chýše, mamutí kly (mamutovina) měly podíl na rozvoji paleolitického umění, neboť sloužily jako podklad pro rytiny i jako materiál pro mnohé drobné plastiky, nejdůležitější české (vlastně moravské) archeologicky odkryté tábory lovců mamutů (Předmostí u Přerova a Dolní Věstonice) jsou významné i ve světovém měřítku; mamut je jediný pravěký a dnes již vyhynulý tvor, z něhož se – vzácně – zčásti dochovaly i měkké tkáně (ve stále zmrzlé půdě), zdá se, že poslední mamutí populace žila na Wrangelově ostrově a na ostrově Saint Paul v oblasti Beringovy úžiny mezi Asií a Severní Amerikou.

 

 

Stádo mamutů (obraz od Zdeňka Buriana)

 

 

 

Geometrická venuše: stylizovaná rytina ženské postavy provedená v mamutím klu (Předmostí u Přerova, asi 25 000 př. Kr.; výška 10,2 cm)

 

 

 

 

https://aukro.cz/pohlednice-stary-skolni-obraz-mamut-zdenek-burian-6993132981

https://is.muni.cz/elportal/estud/prif/ps09/kruh/web/pages/06-prehistorie.html