Minerální voda

 

     Pitná voda přirozeně se vyskytující jako podzemní voda původní čistoty a takového složení či vlastností, že její požívání má příznivé fyziologické účinky na člověka.   

 

     Minerální vody vynikají především aspoň některou z těchto vlastností:

     1. Mineralizace (obsah rozpuštěných minerálů) podle klasického (dnes zmírňovaného) kritéria minimálně 1 gram / litr;

     2. Obsah oxidu uhličitého CO2 min. 1 g / l;

     3. Zvýšené množství chemického prvku významného pro zdraví (F, I, S, křemík – v kyselině křemičité H2SiO3 – aj.);

     4. Obsah železa Fe2+ min. 10 mg / l;

     5. Obsah sirovodíku H2S min. 1 g / l;

     6. Teplota vývěru vyšší než 20 ºC;

     7. Zvýšená radioaktivita aspoň 1 500 bq / l způsobená radonem.

 

     Organizované využívání léčivých účinků minerálních vod se tradičně uskutečňuje v lázeňství; dlouhodobé časté pití minerálních vod s vyšší mineralizací však může vést k tomu, že minerálními složkami vody se zanášejí cévy, a zvyšuje se tak krevní tlak.

 

     České země patří k oblastem s četnými, vydatnými a dlouhodobě využívanými prameny minerálních vod.

 

 

http://www.carlsbad-revue.cz/media/image/2-p1030667.jpg

 

 

http://www.carlsbad-revue.cz/media/image/2-p1030667.jpg