Organizace spojených národů: zakládající státy

 

     Spojenecké státy, bojující ve Druhé světové válce proti útočné fašisticko-militaristické koalici zvané Osa, podepsaly 1. 1. 1942 Deklaraci Spojených národů nebo k ní později přistoupily, 26. 6. 1945 na konferenci v San Franciscu byla Organizace spojených národů oficiálně založena mezinárodní smlouvou zvanou Charta Spojených národů (dodnes je to základní dokument OSN), OSN pak oficiálně vznikla 24. 10. 1945, kdy Charta vstoupila v platnost (k tomuto datu ji ratifikovali všichni stálí členové Rady bezpečnosti a většina dalších signatářů, dnes je 24. říjen připomínán jako Den Spojených národů), za zakládající státy jsou považovány ty, které se staly členy v r. 1945 – celkem jich bylo 51:

 

Argentina

Austrálie

Belgie

Bělorusko (fakticky součást Sovětského svazu)

Bolívie

Brazílie

Československo

Čína (reprezentována do 1971 silně menšinovou Čínskou republikou na čínském ostrově Tchaj-wan)

Dánsko

Dominikánská republika

 

Egypt

Ekvádor

Etiopie

Filipíny

Francie

Guatemala

Haiti

Honduras

Chile

Indie

 

Irák

Írán

Jižní Afrika

Jugoslávie

Kanada

Kolumbie

Kostarika

Kuba

Libanon

Libérie

 

Lucembursko

Mexiko

Nikaragua

Nizozemsko

Norsko

Nový Zéland

Panama

Paraguay

Peru

Polsko

 

Řecko

Salvador

Saúdská Arábie

Sovětský svaz

Spojené království

Spojené státy

Sýrie

Turecko

Ukrajina (fakticky součást Sovětského svazu)

Uruguay

 

Venezuela

 

 

http://media1.britannica.com/eb-media/74/110774-004-90178B06.jpg

 

 

http://media1.britannica.com/eb-media/74/110774-004-90178B06.jpg