Prapor

 

     Různobarevný kus látky pevně stanoveného vzoru (zpravidla shodného s příslušnou vlajkou) a vyvěšovaný buď na žerdi, k níž je staticky připevněn, nebo – jen ve svislé poloze – bez žerdi na budovách.

 

     Prapor slouží jako identifikační znamení a vyvinul se již ve starověku z trojrozměrných figur viditelně, často obřadně a ve výši nesených či umístěných, náhrada takových artefaktů látkami s výtvarně pojatým symbolickým obsahem byla podnícena též praktickými ohledy, je možné, že původně byly prapory rodovými symboly, ale je jisté, že jejich užívání plnilo historicky základní funkce vojenskou (ta je opravdu bazální), osobně-reprezentační a územní, narůstala dekorativnost a složitost obsahu praporů, od pozdního středověku byly prapory zhusta nahrazovány vlajkami (s jednodušším obsahem a vyvěšovanými pohyblivě na lanku – nejprve na námořních lodích), dnes prapory nejčastěji bývají funkční variací vlajek, ale jiné prapory tradičně označují i zájmové organizace apod., prapory jsou nejčastěji pevně nasazeny na žerď (která může být svislá, šikmá nebo vodorovná), na níž někdy bývají doplňovány stuhami apod., prapory (zejména svislé na budovách) nemusejí mít stejný poměr stran jako příslušná vlajka, prapory menších rozměrů, na krátké žerdi a zpravidla držené jen v jedné ruce (např. při signalizaci) se nazývají praporky.

 

 

Husitské vlajky na Pražském hradě 

 

 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1533896-prezident-vyvesil-husitske-prapory-na-hrade-zustanou-mesic

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l,_Smetanova_Litomy%C5%A1l_2011,_vstupn%C3%AD_fas%C3%A1da_s_prapory_%282836%29.jpg