Ryby

 

     Taxonomická jednotka (třída nebo nadtřída) živočichů obratlovců, která se vyznačuje životem pod vodní hladinou.

 

     Latinsky Osteichthyes.

 

     Ryby jsou nejpočetnější skupina obratlovců (čítá až asi 30 tisíc druhů, rozpětí velikostí sahá od méně než 1 cm až po asi 10 m), první ryby se vyvinuly před asi 420 miliony let, ryby dýchají prostřednictvím žaber (párového orgánu, který získává kyslík přímo z vody a je umístěn nejčastěji za hlavou), jsou svým hydrodynamickým tvarem těla a ploutvemi (namísto končetin) přizpůsobeny životu i pohybu ve vodě, jejich hlavními smysly jsou zrak, čich, chuť a hmat (jeho orgánem je především oboustranná postranní čára), ryby se rozmnožují třením, při němž samice kladou ve velkém množství jikry (vajíčka), jež jsou vzápětí oplozeny samčím mlíčím (spermatickým sekretem), ovšem ryby o narozená mláďata (plůdky) zpravidla nepečují, ryby obývají slané, sladké i brakické (smíšené) vody, živí se buď rostlinnou stravou, planktonem (souborem vodních mikroorganismů) či drobnými živočichy (hmyzem aj.) (ryby nedravé), nebo loví jiné ryby a další větší živočichy ve vodě (ryby dravé), ryby se dorozumívají zvuky, které ale z lidského hlediska nejsou nápadné (někdy se uplatňuje stridulace, tedy vyluzování zvuků třením kostěných tělesných částí – čelistí, ploutví apod.), různé druhy ryb žijí samotářsky, v párech nebo v (až milionových) hejnech.    

 

     Ryby jsou potravou některých ptáků (volavek, kormoránů aj.) i savců (vyder, medvědů aj.), lidé loví ryby z důvodů hospodářských (lov do sítí nebo klecí) i sportovních (lov na udici nebo harpunou; sportovní rybolov je v euroamerickém prostředí zdaleka nejdostupnějším způsobem, jak běžní zájemci mohou lovit obratlovce), pro soustavný hospodářský chov ryb se od středověku budují a udržují umělé vodní nádrže, přičemž ty sladkovodní vnitrozemské se označují jako rybníky (Česká republika vyniká početností, rozlohou a ekosystémovým přínosem i krajinotvornou hodnotou svých rybníků a celých rybničních soustav), ryby jsou chovány také jako okrasná záležitost (čímž se zabývá obor akvaristika). 

File:Lake trout fishes salvelinus namaycush.jpg

 

     Ryby jsou považovány za velmi zdravou potravinu (její přínosy jsou ovšem spojeny více s mořskými než sladkovodními rybami), rybí maso obsahuje vysoký podíl plnohodnotných bílkovin, rybí maso je zpravidla lehce stravitelné (ryby jako postní jídlo), bývá sice tučné, ovšem jde o zdravé tuky (obsahující omega-3 mastné kyseliny), které preventivně působí proti nemocem srdce a oběhové soustavy, proti zánětům, cukrovce a rakovině a zlepšují imunitní systém, ryby obsahují vitaminy A, D, E, vitaminy skupiny B a také minerální prvky I (jsou jeho velmi významným zdrojem), Ca, Cr, Fe, K, P, Se, Zn aj., rybí maso ovšem nebývá samo o sobě trvanlivé, proto je třeba, aby po rybolovu docházelo bezprostředně ke konzumaci nebo konzervační úpravě (zmrazení, uzení, marinování), riziková bývá konzumace ryb ulovených v znečištěných vodách či vypěstovaných v nevyhovujících farmách.

 

 

 

 

 

 

 

Pstruh v řece Blanici

 

Obsah obrázku ryba, kapr, voda, Ploutev

Popis byl vytvořen automaticky   

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lake_trout_fishes_salvelinus_namaycush.jpg

26. 8. 2022