Smilodon

 

     Čtvrtohorní (pleistocénní) kočkovitá šelma, velmi známá pod nepřesným, ale populárním označením šavlozubý tygr.  

    

     Smilodon žil před asi 2,5 miliony let – asi 10 000 př. Kr. v Severní a Jižní Americe, jeho nápadnými znaky jsou mohutná stavba těla a 2 extrémně dlouhé, mírně zahnuté (a příčně zploštělé) zuby horní špičáky, jimiž způsoboval své kořisti bodné a sečné rány (čelisti otvíral až do úhlu téměř 120º, ovšem měl relativně slabší skus: jen třetinový ve srovnání s dnešním lvem), smilodon lovil mnoho druhů zejména kopytníků (bizony, koně, lamy, jeleny…, dokonce i mláďata mamutů), žil především v oblastech s mozaikovou vegetací, útočil zřejmě ze zálohy na krátkou vzdálenost, kořist strhával předními končetinami, přičemž zadní, zřetelně kratší končetiny mu pomáhaly udržet stabilitu v zápase s kořistí, přemoženou oběť přitiskl svou přední částí těla k zemi a zabil ji tak, že špičáky jí probodl krční žíly (či tepny) nebo průdušnici, smilodontové patrně žili v dobře organizovaných smečkách (ale měli nevýrazný pohlavní dimorfismus), existovalo několik smilodontích druhů, z nichž nejmenší vážil 50 – 100 kg a největší – Smilodon populator – dosahoval zpravidla délky asi 2,2 m, výšky v kohoutku 1,2 m a hmotnosti 220 – 360 kg (výjimečně i přes 400 kg), jeho horní špičáky byly dlouhé až 28 cm a vyčnívaly v délce až 17 cm, dnešní podrobné poznatky o smilodontech jsou do značné míry výsledkem výzkumů na lokalitě La Brea Tar Pits v dnešním Los Angeles, kde se dochovaly pozůstatky stovek smilodontů, kteří zahynuli poté, co spadli do jezera přírodního asfaltu, když se snažili ulovit mamuty aj., kteří tam zapadli před nimi.         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10formation.blogspot.cz/2013/04/10-types-of-big-cats.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Smilodon.png

https://www.mun.ca/biology/scarr/Cats_Plate_12b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Triceratops_BW.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Human-triceratops_size_comparison.svg

http://www.thegreenhead.com/imgs/xl/massive-triceratops-dinosaur-statue-xl.jpg