Triceratops

 

     Druhohorní veleještěr, nejznámější představitel rohatých dinosaurů.

    

     Triceratops žil před asi 68 miliony – asi 66 miliony let na severozápadě dnešních Spojených států amerických, byl to robustní býložravec (délka až 9 m, výška až 3 m, hmotnost asi 6 – asi 12? t) pohybující se na krátkých svalnatých nohách, na těle vynikala relativně velká hlava (zaujímala asi čtvrtinu délky těla, tedy přes 2 m), značnou část lebky tvořil široký týlní štít (charakteristický pro rohaté dinosaury), jenž vznikl prodloužením temenních lebečních kostí a sloužil patrně k obraně před predátory nebo snad (také) jako ozdoba důležitá při námluvách a páření, z obličejové části lebky vyrůstaly 3 mohutné rohy (dva dlouhé – až 1 m – nad očima a jeden krátký nad čenichem), v tlamě jedna strana zubů měla měkčí sklovinu, takže se opotřebovávala rychleji a chrup zůstával stále ostrý (potrava nebyla rozmělňována, jen přestřihována), tvrdá kůže triceratopsů měla strukturu z oválných destiček a na hřbetě byly zřejmě malé trny, triceratopsové žili ve stádech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Triceratops_BW.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Human-triceratops_size_comparison.svg

http://www.thegreenhead.com/imgs/xl/massive-triceratops-dinosaur-statue-xl.jpg