Věstonická venuše

 

     Mladopaleolitická keramická soška nahé ženy z moravské lovecko-sběračské kultury pavlovien, jedna ze světově nejproslulejších plastik svého druhu, nejstarší keramický artefakt vůbec.

    

     Věstonická venuše je vysoká 11,5 cm a široká 4,3 cm, vznikla asi 25 000 let př. Kr., byla vytvarována z hlíny (patrně smísené s rozdrcenou kostní hmotou) a vypálena v peci, způsob ztvárnění ženy odpovídá matrifokálnímu a matrilineárnímu uspořádání rodu (žena ztělesňuje biologickou kontinuitu společenství), neboť jsou zde zdůrazněny druhotné pohlavní znaky se zřetelem ke kýženému úspěšnému zvládnutí role rodičky (mohutné prsy, široká pánev, velký pupík, dostatek podkožního tuku), zároveň je ovšem zřejmý i magický či kultický účel sošky (hlava nemá provedený obličej, jsou jen naznačeny oči), Věstonická venuše byla nalezena v r. 1925 (československým archeologickým týmem, který vedl Karel Absolon) a představuje nejvýznamnější součást dochovaného početného souboru drobných keramických plastik (jinak ovšem hlavně zvířecích) z jednoho z táborů pravěkých lidí u dnešních Dolních Věstonic na severním úpatí Pavlovských vrchů nedaleko břehu řeky Dyje, dnes je uložena v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, vystavována bývá zřídka (např. v r. 2013 náležela ke skvostům výstavy v Britském muzeu v Londýně Ice Age art: arrival of the modern mind).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simonak.eu/images/obrazky_hl_str/vestonicka_venuse.jpg

http://21stoleti.cz/wp-content/images/1276549490.jpg