Vlajka

 

     Různobarevný kus látky pevně stanovené podoby – a vyvěšovaný pohyblivě na lanku podél žerdi –, který symbolizuje stát či jinou (zpravidla územní) správní organizaci nebo slouží k signalizaci. 

 

     Vlajka se vyvinula z veřejně na žerdi umisťovaných a z různých materiálů vytvořených znamení (dnes odborně označovaných pojmem vexilloid), která vznikala již od starověku, skutečné vlajky se začaly šířeji používat v pozdním středověku, a to nejprve na námořních lodích, vlajky jsou vztyčovány pomocí lanka na pozemní stožáry či lodní stěžně, vlajky – zpravidla obdélníkové – mají nejen pevně stanovené barvy (barevné kombinace) či emblémy, ale i poměr stran, vlajky se ovšem používají také bez lankového vyvěšení a  obvykle ve zmenšené podobě – jako identifikátory při mezinárodních akcích, v reklamních, turistických apod. textech atd. a tehdy bývají v češtině zpravidla označovány jako vlaječky; studiem vlajek se zabývá pomocná věda historická vexilologie.   

 

 

      

 

 

 

 

https://cestinaprocizince.eu/vse/vlajka/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Signalflagga_-_Gladan-Falken_-_Ystad-2015.jpg