Zvěř

 

     Populace divoce žijících zvířat, která lidé tradičně loví jako potravu (či zdroj kůží a kožešin) především sportovně-dobrodružným způsobem – individuálním nebo skupinovým.

 

     Zvěř zvykově zahrnuje některé obratlovce, a sice ze savců a ptáků (nikoli ryby – těch se člověk zmocňuje rybolovem – ani plazy či obojživelníky, neboť ti nebývají – až na výjimky – lidmi konzumováni), různé druhy zvěře žijí samotářsky, v párech, malých skupinách i v početných stádech či koloniích/hejnech, lov zvěře se vyznačuje používáním specifických zbraní – zpravidla střelných – i praktikováním loveckých rituálů, zodpovědný lov respektuje svou povahou a rozsahem nutnost zachovat populaci zvěře také pro budoucnost (neloví se samice s mláďaty apod.; navíc v současnosti je lov mnohých ohrožených druhů zvěře zcela zakázán), lov a jeho výsledky bývají předmětem společenské prestiže, a proto si lovci z některých kusů ulovené zvěře ponechávají trofeje – s působivou dekorativností upravené (někdy dokonce i vypreparované) části úlovku, pokud bývá zvěř lovena hromadně, jde o projev lidské potravinové nouze či devastace ekosystému, navíc vedle legálního lovu existuje také podloudné pytláctví, někdy lov pomáhá obnovovat biologickou rovnováhu v krajině (narušenou např. vymizením predátorů), s ústupem relativně nedotčené přírody byly a jsou zřizovány obory (ohrazená lesnatá území s lovnou zvěří), v dnešní době dochází rovněž k degradaci zvěře ve farmových chovech pro gastronomické účely, odedávna jsou ovšem některé druhy zvěře také uměle vysazovány do volné přírody nejen v původních, ale i ve vzdálených regionech, lov zvěře patří – již od pravěku – k nejstarším a nejfrekventovanějším námětům v umění, zejména výtvarném.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ireceptar.cz/zvirata/zivot-krasnych-srncu-namluvy-kolousci-rust-paruzku-otrava-repkou.html

https://www.lonelyplanet.com/articles/born-free-again-the-revival-of-kenyas-meru-national-park

https://www.egy-king.com/2015/10/ancient-egyptian-hunting.html