Hlavy českého státu:
Všechny poznámky u jmen a názvů jsou pouze orientační a v žádném případě nevyčerpávají 
význam dané osobnosti či státu.
Sámova říše (kmenový svaz západních Slovanů s centrem na jižní Moravě):      
 
Kníže: 
Sámo (* asi 600) (vládl asi 623 - † 658; zničil nadvládu Avarů 
a porazil útočící Franky - v bitvě u Wogastisburgu) 
Velká Morava (první stát na českém území, pravlast slovanské literatury - díky byzantské 
křesťanské misii vedené - od 863 - Konstantinem/Cyrilem a Metodějem
Knížata:
Dynastie Mojmírovců:         ← ←         X → → → → → →
             
Mojmír I. (* asi 800) (vládl od asi 830 jako kníže moravský,          X
od 833 kníže velkomoravský = na Moravě a v Nitransku              
  - † asi 846)          
        X → → → → → →       
                            
České knížectví:         X Rostislav (* asi 820 - † po 870)
Knížata:        (vládl asi 846 - 870; svržen)    
Dynastie Přemyslovců: Svatopluk (* asi 840) (vládl 870 - 871 pod diktátem 
Asi 872 - po 935    Východofranské říše, jako velkomoravský kníže vládl  
jen středozápadní Čechy. 871 - † 894; velká územní expanze)         
      
Bořivoj I. (* asi 852)  Mojmír II. (* asi 870) (894 - asi 906 =†?): zánik říše po útoku    
(vládl asi 870 - † asi 889: