Technickými objevy důležitými pro první průmyslovou revoluci byly zejména: spřádací stroj (zvaný jenny; pro výrobu textilních vláken; 1764; James Hargreaves, Velká Británie), parní stroj (1765; vynálezce James Watt, Velká Británie; jednalo se stacionární parní stroj, který sloužil jako hromadný pohon výrobních strojů v továrně), horkovzdušný balon pro létání s lidskou posádkou  (1783; vynálezci bratři Joseph a Jacques Montgolfierové, Francie), poloautomatický tkalcovský stav (1786, zdokonalován do 1842; Edmund Cartwright, James Bullough aj., Velká Británie), parník (1807; Robert Fulton, Spojené státy), ocelové psací pero (1822; John Mitchell, Velká Británie), parní lokomotiva (1825; George Stephenson, Velká Británie), moderní pluh (ruchadlo) (1827; bratranci Václav a František Veverkové, České země v Rakouské říši), vysoká pec (pro výrobu železa i jeho kvalitnější slitinové verze – oceli; hlavně 1828; James Neilson, Velká Británie), lodní šroub (1829; Čech Josef Ressel v italské části Rakouské říše), opakovací pistole (bubínkový revolver) (1836, Samuel Colt, Spojené státy), první fotografie (daguerrotypie; 1839; Louis Daguerre, Francie), celulózový (moderní) papír (1844; Friedrich Keller, Sasko), (drátový) telegraf (1844; Samuel Morse, Spojené státy).