Pár slov na úvod…

Mgr. Tomáš Malina, gymnasiální učitel českého jazyka a dějepisu

 

Obsah obrázku osoba, Lidská tvář, strom, úsměv

Popis byl vytvořen automaticky     Internetová stránka Malinový svět existuje již několik let, ale jako web funkční se všemi svými odkazy slouží teprve od 26. listopadu 2023.

     Ve světle nedávných i stále aktuálních událostí se obzvlášť zřetelně ukazuje skutečná povaha českého regionálního školství, a sice především druhého stupně základní školy a gymnasií. Nedávná dočasná náhrada výuky ve školních budovách mnohem skromnějším e-distančním provozem (prý kvůli covidové pandemii) podnítila aktivitu lidí, kteří české školství řídí (či by je rádi řídili) směrem k plánům na výraznou redukci učiva. Sám o sobě je to záměr chvályhodný – české školství je skutečně přesyceno nudně a samoúčelně prezentovanými fakty –, ovšem smysluplná redukce by měla směřovat ke zdůraznění logických vazeb a vnitřních souvislostí, aby se vytvořilo a udrželo povědomí o struktuře daného oboru jako celku. Jenže sledujeme-li například náplň aktuálně vydávaných nových učebnic (počítá-li se s nimi ještě vůbec), takovou konzistentnost v nich často postrádáme.

     Tento fakt souvisí s tím, že současná škola zdaleka není nejvhodnějším místem pro (spolu)utváření lidské osobnosti. Místo toho se na jedné straně preferuje výchova k tomu, aby se z mladého člověka stal občan loajální k společensko-politickému mainstreamu a bezproblémový uchazeč o práci, a na druhé straně se usiluje o dobývání všelijakých těch percentilů, certifikátů, diplomů, levelů a dalších výkonově zabarvených ornamentálností.  

     Z velké části školského prostředí se již vytratil důraz na skutečné vzdělá(vá)ní. Přitom vymezení tohoto pojmu snadno najdeme již u velkých literárních osobností. Goethův Faust věděl, že smyslem vzdělání je hledat vnitřní světa tmel. Jen takové vzdělání umožní člověku, aby – řečeno s Jiřím Wolkerem – si postavil život dle obrazu srdce svého, dokázal porozumět okolnímu světu i sobě samému a mohl obojí měnit k lepšímu.

     Zkrátka, opravdové vzdělání se ukazuje jako skutečnost/proces spíše individuální než kolektivní. Proto (opět) vzrůstá význam kvalitních učebnic, které každý z nás může využít pro základní vhled do daného oboru, a dál již postupovat podle vlastního uvážení. Nemám však pocit, že ve škole při vyučování biologie mají učitelé a tvůrci učebnic na mysli zájem a prospěch budoucích historiků či knihovníků nebo že výuka dějepisu pečuje o potřeby budoucích lékařů či ajťáků. Je to ovšem otázka jak množství faktů, tak úhlu pohledu.

     Zatím tedy vězíme v situaci, kdy si neexpertní zájemci mezi žáky či studenty musejí často hledat pro své adekvátní (do)vzdělání informace raději mimo školu a veřejný prostor je nyní nastaven tak, že snadno dostupné zdroje přicházejí nikoli z odborného, ale z novinářského prostředí. Možná to tak bylo vždycky, ale dnes to má jiné pozadí. Jak se ta část světa, v níž žijeme (a možná svět celý), ocitá ve slepé uličce v mnoha směrech – od prohlubující se ekologické krize přes vystupňované sociální rozdíly až po narůstající deficit demokracie –, žurnalistika i publicistika prudce zvyšují své působení formativní na úkor informativního, a skutečně kvalifikované a neideologické informace z mediálního prostředí valem mizí. Udržují se samozřejmě v kvalitní sféře odborné, ale mezi ní a školskou praxí bohužel zeje široká propast.

     Cílem, záměrem a ctižádostí Malinového světa tedy je pomoci studentům i náhodným návštěvníkům, aby si o středoškolsky pojatých oborech český jazyk a literatura a dějepis utvořili přehledný, ucelený, stručný, ale netriviální rámcový obraz, do nějž pak sami mohou zasadit plodné výsledky svého vlastního, hlubšího poznávacího úsilí.