Poznámky k Bibli jako položce z maturitního seznamu četby:

 

Je to chvályhodné, když jste si vybrali knihu knih, ovšem je jasné, že práce s textem tu bude poněkud specifická. Není snad člověk, který by Bibli přečetl celou v jednom zátahu; ostatně k tomu tato kniha – vlastně celá knihovna – ani není určena. Úkol tedy splníte, pokud si přečtete První knihu Mojžíšovu (Genesis) a Evangelium podle Matouše. Jaký zvolíte překlad, to nechám na vás; doporučil bych ČEP (Český ekumenický překlad), ale v zásadě je to jedno.

Proč jsem vybral zrovna tyto biblické knihy? Genesis obsahuje drtivou většinu těch nejznámějších starozákonních příběhů a Matoušovo evangelium je ze všech novozákonních spisů nejbásnivější.

 

Na Malinovém světě mám o Bibli hned několik souborů. Uvádím odkazy – texty jsou rozsáhlé, ale s mnoha výkladovými pasážemi a poznámkami. Něco si z toho přečtěte, půjde nám o váš všeobecný přehled (česky: ánung😊), co z toho zdůrazníte či doplníte o vlastní postřehy, to je na vás.

 

https://www.malinovysvet.cz/cooltura/bible.pdf

 

https://www.malinovysvet.cz/cooltura/biblestaryzakon.pdf

 

https://www.malinovysvet.cz/cooltura/biblenovyzakon.pdf