Slova   

 

 

 

 

Pro maturanty:  VAŠE ČETBA

NOVÉ:

OPÁČKO: JAZYK  LITERATURA

 

PRO SEXTY zde

 

Jazyk – úvodní přehled,

Čeština – úvodní přehled,

Vývoj literatury – úvodní přehled,

Česká literatura – úvodní přehled

 

 

 

Internetová jazyková příručka                                   

NOVÉ: Nechybujte

 

Přehled učiva

Slovní zásoba

 

 

 

 

NOVÉ / ŇŮ / NOJ!: Seznam četby v abecedním pořadí pro maturanty

 

Inspirativní a vzorové příklady pro slohové práce:

 

Povídky: krátké, romantické,

Eseje

Fejetony

Interview  

SEZNAM ČETBY

 

Tabulka pro odevzdávaný seznam četby    

Formulář pro záznam o četbě: htm, pdf

 

Literární seminář