Slova   

 

Internetová jazyková příručka                                   

 

Nechybujte

 

TEXTY:

 JAZYK, LITERATURA

ČETBA

 

FORMULÁŘ PRO MATURITNÍ ČETBU

 

HÁJÍČEK

 

CAMUS: MOR

 

KEROUAC

 

KUNDERA

+ŽERT

 

ŠKVORECKÝ

 

SALINGER

 

ORWELL    

1984

 

OTA PAVEL: části jedna a dva

 

LUSTIG

 

ŠOLOCHOV

 

FUKS

 

HRABAL

 

Otčenášek

 

Poláček zima

 

Formulář pro záznamy o četbě: HTM, PDF

 

STAŘEC A MOŘE

 

FARÁŘKA

 

BOBEK

 

 

EDISON

 

MALÝ PRINC

 

ČAPEK

 

DIVADLO

 

ŽURNALISTIKA

 

Slovní zásoba

 

Inspirativní a vzorové příklady pro slohové práce:

 

Povídky: krátké, romantické,

Eseje

Fejetony

Interview

Líčení

Reklama

Články