(PO 23. 3.) Tedy, přátelé, to je skoro k vzteku; sotva jsem v noci na dnešek vyplodil níže uvedený pastýřský list pro vás, pan ministr Plaga – konečně – zveřejnil jízdní řád letošních maturit. Co z toho pro nás vyplývá?

     1. Slohy nebudou. No, kdyby nám to byli řekli už před 4 lety, ušetřili jsme si spoustu zbytečné práce… Kdo z vás se bude chtít věnovat opravdu na úrovni literární nebo publicistické tvorbě, tak stejně ví, že cesta k úspěchu vede (a) přes četbu kvalitních vzorů a předchůdců, (b) přes sbírání rozmanitých a autenticky prožitých životních zkušeností, (c) přes odvahu jít proti proudu a neopakovat ideologické fráze mediálního mainstreamu, (d) přes invenci na rozhraní žánrů, protože tvorba v oblasti definičně čistých útvarů je už dávno vytěžená, a (e ) přes techniky duševní práce, abych si na každý text rezervoval dost času a ještě si ho na závěr mohl s odstupem aspoň několika hodin přečíst.

     2. Maturity začnou 3 týdny po otevření škol. Tady je třeba počítat s velkým tlakem na to, aby se vyučovat začalo kolem poloviny května, protože za červen se to všechno nestihne.

     3. Cermaťákům a s nimi spojeným milovníkům tupých žebříčků tedy zůstává jediné pole působnosti: test. Nepodceňujme ty lidi; mají obrovskou motivaci udělat ho co nejzáludnější. Jak je přemůžeme? Inu, takto:  

     4. Opáčko shrnuje vše potřebné. Momentálně tam je vše definitivně hotovo do strany 12. K tomu je třeba z jazykového učiva přidat ještě: pravidla pro velká písmena, pravidla pro interpunkci, slovní druhy, větné členy a druhy vedlejších vět i souvětí, druhy přímé (polopřímé, nevlastní přímé atd.) řeči (před pár lety na tom hodně lidí vyhořelo, takže je pravděpodobné, že se to objeví znovu) a pak takové ty specialitky typu Goetheovy ideje/idey zapustily kořeny v Guineji hned vedle záhonů s orchidejemi/orchideami…

     A pak ta literatura – včetně tropů a figur. No, je toho ještě docela dost, ale zvládneme to. Info k literatuře ze včerejška platí.  

     5. Problém je trochu s klasifikací. Online testy jsou odkázané na vaši uvědomělou dobrovolnost. Horší to bude s literaturou. Nedá se nic dělat, vrhnu se na další křížovky a pexesa (zdravím všechny, kdo se teď mlsně oblízli…) a budu od vás chtít vlastní rukou psaná a ofocená řešení. Nicméně nechce se mi zatím rušit nedávné známky z těch úředních dopisů – ani ty bídné včetně koulí. Budeme to asi řešit až nakonec – nějakou dodatečnou prací.

     6. Takže abych to shrnul: do PÁ spáchám něco z dějáku – to se bude mj. hodit jako podpůrný zdroj k té literatuře – a udělám přehled pro velká písmena a interpunkci. Vy se to naučíte a procvičíte do 30. 3. O den později, 31. 3., budu mít od všech e-cestou seznamy četby, jak už jsem uložil. A od apríla se vrhneme na literární dějepis (dotvořím druhou část Opáčka) + co zbývá z jazyka. Sledujte Malinový svět a pamatuj: ani den bez nějakého online testu.

     Držte se. T. M.

 

    (NE 22. 3. 24:00) Srdečně Vás všechny zdravím a posílám v bodech pár informací:

 

     1. Ministerstvo školství jako asi jediná instituce v zemi se stále tváří, že maturity proběhnou v původně stanoveném termínu; všechny úvahy o posunu maturitních zkoušek zatím veřejnosti předkládá – neoficiálně – náš úspěšný absolvent Adam Vojtěch z úplně jiného resortu. Ministra Plagu mám ve velké vážnosti – je to náš nejlepší ministr školství za poslední čtvrtstoletí –, ale protože jsme kdysi s kolegou Lippmannem měli možnost nahlédnout do zákulisí maturitní zkoušky a pohybovali jsme se tam, byť jako kritici, dovedu si představit, kolik propagátorů i spoluautorů všech těch centralizovaných a jednotných zadání, testů a tabulek dnes svými rouškami leští kliky na ministerstvu a snaží se příslušné úředníky přesvědčit, že realizace maturity bez ohledu na všechny viry světa je bezpodmínečně nutná pro spásu českého školství i společnosti. Takže musíme počítat se vším. Dávno pryč je doba, kdy český učitel si mohl bez zábran připadat jako nezávislý badatel; dnes jsme tlačeni spíše do pozice úředníků a jako takový se musím držet aktuálních předpisů: takže na sloh budeme připraveni – vy i já i – za 16 dní.

     2. Naprosto zásadní je prosvištět pravopisnou a gramatickou zdatnost. Pamatuj: v textu (o rozsahu 250 slov minimálně) můžeš mít jen jednu chybu beztrestně; za další se strhávají body.

     Takže: Pod obrázkem Peanuts je další díl jazykového opáčka. Přečti si a udělej si online testy – aktuálně do strany12 v Opáčku.

     3. Sloh: pod obrázkem-vtipem najdete ukázky kvalitních textů těch žánrů (Cermat říká: slohových útvarů), které budou přicházet v úvahu na výběr. Během nadcházejících dnů je samozřejmě ještě doplním. Čtěte je všechny. Začíná to vždycky medailonem autora (ten můžete vynechat), pak je text a následně interpretace: z ní vyplyne, na co si dát pozor, co napodobit a využít.

     4. Seznam četby: pošlete mi ho elektronicky do 31. 3. buď v té vzorové tabulce či v jiném formátu (zatím). Ten termín musíme dodržet, abychom se v dalších týdnech mohli soustředit hlouběji právě na díla, která jste si vybrali, a nezabývali se zbytečně něčím, oč nikdo nemá zájem.

     5. Přes víkend budete psát úvahu/esej/zamyšlení/článek (a jak se to všechno jmenuje – v zásadě je to stále totéž). Podrobnosti sdělím asi ve ČT.

     6. Oblíbil jsem si e-opravování. Žádný sloh se teď už nemůže jen tak někam založit – paráda. Ovšem: je to časově náročné, zhruba dvakrát oproti opravování papíru. Proto nebudu opravovat nic, co dojde po termínu – prostě to bude za pět. Jsme v tréninkovém kempu těsně před šampionátem a není už prostor na dětinské úlevy.

     7. Vzniká další odklik Autoři: tam jsou medailony autorů: zatím těch frekventovaných, postupně tam budou všichni z vašich seznamů četby. V KAŽDÉM tom medailonu kromě biografických a telefonněseznamových užitečností jsou i základní poznámky k interpretaci tvorby daného autora; tyto interpretační minipoznámky je třeba se také naučit, při zkoušce doplnit z vaší vlastní zahrádky o kvalifikované postřehy z četby a uplatnit. Učte se to už teď, i když jsou na to ještě skoro 2 měsice.

     Telefonní seznam z novější literatury – skoro závěrečnou část Opáčka – si necháme na duben; dobře to zvládneme. 

     8. Naléhavě žádám prověřit, zda z Vašeho třídního webu/FB, či kde to máte, jsou dostupné ty pracovní listy. Dejte vědět.

     9. Případné e-dotazy zodpovím přiměřenou rychlostí.

     10. Dodržujte řádnou životosprávu, šantány jsou naštěstí zavřené, tak buďte doma hodní a pravidelně vyrážejte do přírody. MOVE YOUR LIMITS!

 

     P.S. Samozřejmě myslím taky na děják: v dostatečném předstihu dostanete komplexní, odborně fundované a ideologicky nepředpojaté informace o světovém i českém (československém) dějinném, společenském a kulturním vývoji až dodnes (hádejte, jakou událostí budeme končit…).   

 

     Váš T. M.