25. března 1420 (600 let) – U Sudoměře na Strakonicku se odehrála první skutečná bitva Husitské revoluce, v níž zeman Jan Žižka z Trocnova s bojově neškoleným houfem sedláků přesvědčivě porazil výraznou přesilu dvou katolických vojsk:

 

     Bitva u Sudoměře obsahovala již všechny prvky, díky nimž se v následujících více než deseti letech husitská polní vojska stala neporazitelnou silou, hájící emancipaci neurozeného obyvatelstva proti mocenským strukturám pozdněstředověké feudální společnosti:

     Nepočetná skupina husitů (asi 400 osob včetně žen a dětí, jen 9 jezdců), mířící z Plzně na nově založené husitské město Tábor a vedená Janem Žižkou z Trocnova a Břeňkem Švihovským z Rýzmberka (ten v bitvě padl), porazila dvě útočící vojska – strakonických johanitů a českého katolického panstva (celkem téměř 1000 rytířů) –, přičemž hlavní část bitvy se odehrála na hrázi mezi dvěma rybníky a v přilehlém terénu.  

     Husité zde již uplatnili taktiku vozové hradby osazené bojovníky, kteří byli zpředu dobře chráněni a přitom zůstávali pohybliví a nebezpeční svou výzbrojí, v níž se uplatnily také zbraně vytvořené ze selského náčiní, husité si vybrali k boji místo, kde sice byli zdánlivě tísněni terénem, ale kde především nepřítel nemohl plně rozvinout své řady a uplatnit tak svou početní převahu, obzvlášť příznačným se stal vrchol bitvy, kdy po svém nezdařeném útoku po hrázi se vojsko železných pánů pokusilo vpadnout husitům v bok přes dno vypuštěného rybníka Škaredého, ale v těžké výzbroji a s koňmi zapadlo do bahna, a vzápětí bylo přemoženo husitskými pěšími lehkooděnci, poražené straně se sice v průběhu střetnutí podařilo několik husitů zajmout a vítězům pomohl i blížící se soumrak, ale přesto bitva u Sudoměře se na celá staletí stala a dodnes zůstává přesvědčivým důkazem husitské odvahy, důmyslu a mravního odhodlání.       

 

 

 

 

     O bitvě.

     Filmová rekonstrukce.

 

 

     Bojiště zůstává dodnes prakticky v tehdejší podobě (ovšem s pomníkem z r. 1925). Nyní se tu pravidelně ve výroční čas konají rekonstrukce bitvy; ta letošní, ve velmi jubilejním roce, se měla uskutečnit v sobotu 28. března, ale kvůli pandemii koronaviru byla odložena zatím naneurčito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/u-sudomere-se-opet-strhne-velka-bitva-20190315.html

https://husitstvi.cz/vojenstvi/bitvy-a-tazeni/bitva-u-sudomere-25-03-1420/

http://denod.cz/bitva-u-sudomere.htm