Nerosty a horniny:

Česká republika: základní geomorfologické členění

Český granát,

Evropa: geologická mapa,

Karneol,

Svět: geologické provincie,

Vývoj a pohyb světadílů,